МВР

ОД Монтана

 

02 декември 2019

График на срещите на мобилните полицейски екипи с гражданите и представителите на местната власт в малките и отдалечени населени места през месец декември

03.12.2019 г. – община Бойчиновци
09.30 ч. –10.30 ч. – с.Охрид
11.00 ч. – 12.00 ч. – с. Пали Лула
12.30 ч. – 13.30 ч. – с. Портитовци

05.12.2019 г. – община Г .Дамяново и Монтана

09.30 ч. -10.30 ч. – с. Каменна Рикса
11.00 ч. – 12.00 ч. – с. Видлица
12.30 ч. – 13.30 ч. – с. Горно Церовене

10.12.2019 г. – община Чипровци
09.30 ч. -10.30 ч. – с. Превала
11.00 ч. – 12.00 ч. – с. Горна Лука
12.30 ч. – 13.30 ч. – с. Митровци

12.12.2019 г. – община Лом
09.30 ч. -10.30 ч. – с. Добри Дол
11.00 ч. – 12.00 ч. – с. Сливата
12.30 ч. – 13.30 ч. – с. Орсоя
 
17.12.2019 г. – община Вълчедръм
09.30 ч. -10.30 ч. – с. Мокреш
11.00 ч. – 12.00 ч. – с. Разград
12.30 ч. – 13.30 ч. – с. Черни връх

19.12.2019 г. – община Якимово
09.30 ч. -10.30 ч. – с. Якимово
11.00 ч. – 12.00 ч. – с. Долно Церовене
12.30 ч. – 13.30 ч. – с. Дългоделци
Изображения

 02 декември 2019 | 16:05