МВР

ОД Монтана

 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПРИ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ЧЛ. 20, АЛ.3, Т.1 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: "ОБНОВЯВАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯТА ЗА ЗАДЪРЖАНЕ НА ЛИЦА/НЕЛЕГАЛНИ МИГРАНТИ В РУ-МОНТАНА ПРИ ОДМВР-МОНТАНА"

04 апр 2017

Документация

Договор

Обява

Протокол рег. № 301р-8125/05.05.2017 г.

Протокол - окончателен - рег. № 301р-9249/18.05.2017 г.

Договор рег. № 301р-10291/07.06.2017 г.

Извършено плащане към 21.08.2017 г. - окончателно

Освободена гаранция към 07.09.2017 г.


Съобщение: На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП, срокът за получаване на оферти се удължава до 17:30 часа на 24.04.2017 г. Отварянето на получените оферти ще бъде на 26.04.2017 г. от 10:30 часа в сградата на ОДМВР - Монтана, гр. Монтана, бул. "Александър Стамболийски" № 2.

 

 25 септември 2017 | 09:53