МВР

ОД Монтана

 

Обществена поръчка с предмет: "Снабдяване с електрическа енергия (ниско напрежение) от краен снабдител на ОДМВР – Монтана на територията на ОДМВР – Монтана по регулирани цени"

14 яну 2020

АОП-953942

Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Снабдяване с електрическа енергия (ниско напрежение) от краен снабдител на ОДМВР – Монтана на територията на ОДМВР – Монтана по регулирани цени"

- Решение за откриване на процедура с УРИ № 301000-656/14.01.2020 г. (АОП-953942);

- Списък на обекти на ОДМВР - Монтана;

- Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП. 14 януари 2020 | 10:43