МВР

ОД Монтана

 

Обществени поръчки, възлагани чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица по чл 20 ал 3 от ЗОП