МВР

ОД Монтана

 

Усъвършенстване на личния самоконтрол

25 юни 2014

 Положителен разговор със себе си
 Същността на този метод се състои в създаване на позитивна представа за самия себе си и за професионалната дейност. Изграждането на тази представа се базира върху вътрешния мисловен анализ на своя професионален избор и мотивация. Да бъдеш полицай е високо отговорна и достойна работа. Всеки избрал професията на полицай е достоен гражданин и формирана личност. От друга страна обществото има много високи очаквания към дейността на полицията. Поради тези две предпоставки то винаги е готово да даде своето безкористно одобрение и уважение на онези полицаи, които вършат съвестно и професионално своята дейност.

Умствена тренировка
В спорта този метод е известен като “предварително проиграване на срещата”. По същия начин полицаят може мислено да проиграе предстоящата служебна ситуация още преди да е пристигнал на местопрестъплението. Така се постига предварително свикване и готовност за действие, което дава възможност полицаят да реагира незабавно и адекватно при пристигане на местопроизшествието. Благодарение на такива “тренировки” полицаят се запознава с характеристиките на различни типове екстремни ситуации и предварително обмисля правилната стратегия за овладяването им.

Самоконтрол върху страха
Напълно нормално е човек да изпитва страх или силно напрежение, когато е попаднал в опасност. Страхът не бива да се пренебрегва или отрича, а да се разглежда като средство за мобилизация. Това означава възможност за ефективно преодоляване на чувството за безпомощност и обреченост. Полицаят трябва да приеме собствения си страх напълно реалистично, а не да го крие от себе си. Посредством самоанализ служителят може да открие момента, в който преодолява страха и се чувства спокоен и с ясна мисъл. Това може да се постигне като мислено се преминава през различните фази на ситуацията до момента, в който страхът е овладян и преодолян.

Разширяване на самопознанието   
Всекидневно се опитвайте да следите и откривате промените, които настъпват у вас, нарастването на възможностите ви, появата на нови качества, посоките на вашето развитие. Приемайте както успехите, така и неуспехите, тъй като именно грешките са едни от най-ценните източници за познание и саморазвитие. Да бъдеш искрен и откровен със себе си е основна предпоставка за душевно благополучие и равновесие. Усъвършенстването на самоконтрола - неговата гъвкавост и ефективност е пряко свързано с разширяване на самопознанието.   

 23 май 2017 | 16:45