МВР

ОД Монтана

 

Клептомания

30 окт 2015

Клептоманията е неустоим порив да бъде откраднато нещо, от което субектът в действителност няма нужда и не представлява нещо ценно. Касае се за сериозно психично разстройство, което може да повлияе сериозно върху живота, ако не се лекува. Това е вид разстройство върху контрола на импулсите. Много хора, страдащи от клептомания, изживяват живота си в скрит срам, защото се страхуват да потърсят психиатрична помощ. Статистиката показва, че при своевременно и добро лечение в много голяма степен се прекъсва цикъла на натрапливи кражби. Трябва да се прави разлика от джебчийството и склонността към кражби. При клептоманията липсва материалната изгода и индивидът води мъчителна вътрешна борба срещу импулса да открадне, краде ненужни неща, а и самото лице няма нужда да краде.
Симптоми
Симптомите на клептомания включват:
• Мощен импулс да се открадне нещо, от което няма реална нужда.
• Изпитване на повишаващо се интензивно напрежение преди извършване на кражбата.
• Изпитване на чувство на задоволство и възнаграждение по време на кражбата.
• Чувство на силна вина и срам след кражбата.
За разлика от обикновените кражби от магазините, хората с клептомания изпитват натраплива нужда да го направят и не крадат за собствена изгода или печалба. Те дори не крадат за отмъщение. Те крадат просто защото този импулс е толкова мощен, че те не могат да му устоят. Този импулс ги кара да се чувстват некомфортно, тревожни, напрегнати, възбудени. За да смекчат тези усещания, те крадат. По време на кражбата изпитват облекчение и задоволство. След това изпитват чувство на голяма вина, угризения на съвестта, себененавиждане, страх да не бъдат арестувани. Но след време импулсът се завръща и клептоманният цикъл се повтаря.
Спонтанно случващи се епизоди на клептомания
Епизодите на клептомания възникват спонтанно без предварително да се планират (за разлика от истинските кражби). Може да се предизвикат от стресогенно събитие, напр. разгорещен спор. Повечето хора с клептомания крадат от публични места като молове или пазари. По-рядко крадат от приятели и познати, когато са поканени на гости. Много често откраднатите неща нямат никаква стойност за лицето с клептомания. Откраднатите неща обикновено се складират на тайно място и никога не се използват. Предметите също могат да бъдат подарени за благотворителни цели или дори тайно да бъдат върнати на местата, от които са били откраднати. В редки случаи хора с клептомания могат да крадат едни и същи дребни неща, напр. бельо. В тези случаи клептоманията включва белези на фетишизъм.
Какво да направя ако мой близък страда от клептомания
Ако подозирате, че ваш близък страда от клептомания, внимателно разкрийте вашите наблюдния пред близкия ви човек. Посочвайте само факти, не давайте морални оценки. Имайте предвид, че клептоманията е болестен психиатричен проблем, а не черта на характера и не подхождайте към вашия близък с обвинения и укори.
Ще бъде добре, ако при разговора наблегнете на следните неща:
• Вие искате скъпият за вас човек да бъде здрав и без проблеми.
• Вие се безпокоите от рисковете, които крие натрапливото крадене, такива като арест и повдигане на обвинение, загуба на работа, загуба на значима връзка.
• Показвате, че разбирате, че някой с клептомания може да има толкова силен импулс да открадне, и че е толкова трудно да му се противопостави, че сякаш е „загубил“ ума си.
• Ефективното лечение е в състояние да намали импулса да се краде и скъпият ви човек да живее без зависимост и срам.
Най-добре е да се консултирате с психиатър как да се държите и разговаряте с вашия близък, който има клептомански наклонности, така че да не се почувства заплашен или да демонстрира прекалено защитно поведение.
Причини
Причините за това разстройство не са известни. Някои данни от различни научни проучвания сочат, че проблемът с клептоманията вероятно е свързан с промяната на синтеза в мозъка на някои невротрансмитери (серотонин). Серотонинът спомага за регулацията на настроението и емоциите. Други изследвания сочат, че клептоманията може би е свързана със състоянията на зависимост и обсесивно-компулсивните разстройства (това са състояния на различни натрапливости). Все още са необходими много проучвания за разбиране на дълбоките причини за заболяването.
Рискови фактори
Проявите на клептомания се проявяват най-често в юношеска възраст, но в някои случаи може да започне още от детството.
Като рискови фактори могат да се посочат:
• Сериозни стресиращи събития – като смърт на родител в ранна възраст и др.
• Тежки травми на главата или мозъчни операции.
• Кръвни роднини, страдащи от клептомания, разстройства на настроението, зависимост или обсесивно-компулсивно разстройство.
Поставяне на диагнозата 
Няма лабораторни тестове за поставяне диагнозата клептомания. Тя се поставя на базата на проявени симптоми и поведения.

 23 май 2017 | 16:45