МВР

ОД Монтана

 

РУ на МВР - Вършец

 

   Районно управление на МВР - Вършец обслужва територията на община Вършец, с площ от 246 кв.км. и население от 10 032 жители, разпределени в 1 град и 8 съставни села. Като самостоятелно селище е определен районът на Клисурския манастир. Поради наличието на термални извори и лечебните свойства на минералната вода град Вършец е национален балнеоложки център, с развита хотелска и почивна база. Общата дължина на пътната мрежа в общината е 106 км от III и IV клас. През града преминава шосе, свързващо гр. Враца с прохода Петрохан към София и Южна България.
   Обслужването на общината и нейното население от РУ на МВР се осъществява на териториален принцип, с изградени 2 микрорайона, обхващащи градска част и територия от съставните села на общината.

 

Началник:

За контакти: 112

                  09527 22 00
                  09527 20 90

е-mail:  [email protected]