Проект на тема „Подобряване на координацията и диалога между полицията и ромската общност за насърчаване дейността на полицията в близост до обществото, превенция и противодействие на радикализацията, агресивния екстремизъм и речта на омразата“, финансиран по програма „Вътрешни работи“ на Норвежки финансов механизъм 2014-2021 г. (НФМ)

Комуникационен план

Информация за проекта