МВР

ОД Монтана

 

община Лом - с. Добри Дол

с.Добри Дол, с.Долно Линево, с.Замфир, с.Ковачица, с.Орсоя, с.Сливата, с.Сталийска махала, с.Станево, с.Трайково

 младши полицейски инспектор
Иван Росенов Дизов


Обслужван район:

с. Добри дол и прилежащото землище
Адрес на приемната: с. Добри дол ул. "Видинско шосе" - кметството
Приемно време: Понеделник от 11.00ч. до 12.00ч.
Сряда от 11.00ч. до 12.00ч.
Телефони за връзка: 09728 / 316
с РУ Лом: 0971 / 66 225
и тел.112