МВР

ОД Монтана

 

община Берковица - с. Боровци

с.Балювица, с.Бистрилица, с.Бокиловци, с.Боровци, с.Бързия, с.Гаганица, с.Замфирово, с.Комарево, с.Костенци, с.Котеновци, с.Лесковец, с.Мездрея, с.Песочница, с.Пърличево, с.Черешовица, с.Ягодово, с. Слатина, с. Рашовица

 
  мл.полицейски инспектор
  Иван Красимиров Иванов

Обслужван район: с. Боровци и прилежащото землище
Адрес на приемната: с. Боровци - кметството ет. 2
Приемно време: Вторник 09.00 ч. до 12.00 ч.
Телефони за връзка: 09528 / 220
с РУ: 0953 / 88 710
и тел.112