МВР

ОД Монтана

 

община Вършец - с. Долно Озирово

с.Горна Бела Речка, с.Горно Озирово, с.Долна Бела Речка, с.Долно Озирово, с.Драганица, с.Спанчевци, с.Стояново, с.Черкаски

Обслужван район: с. Долно Озирово и прилежащото землище
Адрес на приемната: с. Долно Озирово - кметството
Приемно време: Понеделник от 13.00ч. до 15.00ч.
Сряда от 10.00ч. до 12.00ч.
Телефони за връзка: 09525 / 210
с РУ МВР: 09527 / 20 90
и тел.112