МВР

ОД Монтана

 
Excel To HTML using codebeautify.org

Издаване на паспорт

 

ОДМВР МОНТАНА

ИЗДАВАНЕ НА ПАСПОРТ

Видове услуги

и

такси /лв./

Обикновена услуга

до 30 дни

 

(места за подаване на заявления)

Бърза услуга

до 3 работни дни

 

(места за подаване на заявления)

Експресна услуга

до 8 работни часа

(места за подаване на заявления)

Контакти:

 

 

 ОДМВР Монтана

  РУ Лом

   РУ Берковица

   РУ Вършец

Издаване на първи паспорт на лица до 14 г.

10

20

50

Издаване на следващ паспорт на лица до 14 г.

20

40

100

Издаване на паспорт на лица между14 и 58 г.

40

80

200

Начини на плащане

на таксите:

 Плащане по банков път

 Плащане чрез интернет

 Плащане чрез "Български пощи" ЕАД

 Плащане чрез картово разплащане

 

Издаване на паспорт на лица между 58 и 70 г.

20

40

100

Паспорт на лица над 70 г.

10

20

50

Паспорт на лица с трайно намелена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто

3

6

15

 

Банкова сметка

 

BIC: UBBS BGSF

Банка ОББ - клон Монтана

 

IBAN:

BG82 UBBS 8002 3106 1516 00