МВР

ОД Монтана

 
Excel To HTML using codebeautify.org       Издаване на лична карта на български граждани 

 

ОДМВР МОНТАНА

ИЗДАВАНЕ НА ЛИЧНА КАРТА

Видове услуги

и

такси /лв./

Обикновена услуга

до 30 дни

 

(места за подаване на заявления)

Бърза услуга

до 3 работни дни

 

(места за подаване на заявления)

Експресна услуга

до 8 работни часа

(места за подаване на заявления)

 

 

 

Контакти:

  Контакти ОДМВР Монтана

РУ Лом

РУ Берковица
                  
РУ Вършец

                   


Първа лична карта на лица от 14 до 16 г.

Без такса

Без такса

Без такса

Следваща лична карта на лица между 14 и 16 г. и за всяка карта на лица между 16 и 18 г.

13

26

65

Лична карта на лица от 18 до 58 г.

(с валидност 10 г.)

18

36

90

Начини на плащане

на таксите:

Плащане по банков път

Плащане чрез Интернет

Плащане чрез "Български пощи"ЕАД

Плащане чрез картово разплащане

Лична карта на лица от 58 до 70 г. (безсрочна)

11

22

55

Лична карта на лица над 70 г. възраст

Без такса

Без такса

Без такса

Лична карта на лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто

2

4

10

 

Банкова сметка

 

BIC: UBBS BGSF

Банка ОББ - клон Монтана

 

IBAN:

BG82 UBBS 8002 3106 1516 00