МВР

Дирекция "Миграция"

 

Дирекция "Миграция" обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична държавна собственост, представляващ помещение с полезна площ 9.18 кв. м., предназначено за банков офис

12 ное 2020

Дирекция "Миграция" обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична държавна собственост, представляващ помещение с полезна площ 9.18 кв. м., предназначено за банков офис , находящ се в гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 48 /партер/.

 1.Обява

2. Описание на имот- Приложение №1

 01 февруари 2021 | 14:41