МВР

Дирекция "Миграция"

 

Дирекция "Миграция" обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот- публична държавна собственост, находящ се в гр. Любимец, бул. "Одрин" №75

02 дек 2020

 
Прикачени документи 2. Документация, образци, описание на имота и проект на договор   (doc - 160,00KB) - 02 дек 2020 09:09
1. Обява   (doc - 42,00KB) - 01 дек 2020 14:14
Заповед №8121з-173 от 11.02.2021г.   (pdf - 782,00KB) - 18 фев 2021 12:00

 18 февруари 2021 | 12:00