МВР

Дирекция "Миграция"

 

Дирекция "Миграция" обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот публична държавна собственост

11 май 2018

Имотът е в „Специален дом за временно настаняване на чужденци” – гр. София (СДВНЧ - София), с. Бусманци, ул. „Ген. Гурко” № 65А

Дирекция "Миграция" обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот публична държавна собственост, находящ се в „Специален дом за временно настаняване на чужденци” – гр. София (СДВНЧ - София), с. Бусманци, ул. „Ген. Гурко” № 65А, на първия етаж в сградата за настаняване на чужденци (Блок 2), с обща площ от 81,4 кв.м., с предназначение – „Бюфет за осигуряване на хранителни стоки, хигиенни продукти, тоалетни принадлежности, тютюневи изделия, спортни и развлекателни стоки за нуждите на настанените чужденци и на служители на отдел „СДВНЧ - София” при дирекция „Миграция” – МВР

1. Обява
2. Документация за участие в търг с тайно наддаване

Заповед № 8121з-892/30.07.2018г.

 01 август 2018 | 15:56