МВР

Дирекция "Миграция"

 

Дирекция "Миграция" обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична държавна собственост

12 юни 2018

Имотът е в "Специален дом за временно настаняване на чужденци" - гр. Любимец (СДВНЧ - Любимец), бул. „Одрин“ № 75

Дирекция "Миграция" обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична държавна собственост, находящ се в "Специален дом за временно настаняване на чужденци" - гр. Любимец (СДВНЧ - Любимец), бул. „Одрин“ № 75 , на първия етаж в сградата за настаняване на чужденци (Блок 2), обща площ от 18,0 кв. м., с предназначение – „Смесен магазин за търговия с хранителни и нехранителни стоки, санитарно-хигиенни стоки и принадлежности, тютюн и тютюневи изделия, спортни и развлекателни стоки за нуждите на чужденците и на служителите на отдел „СДВНЧ – Любимец“ при дирекция „Миграция“- МВР

1. Обява
2. Документация за участие в търг с тайно наддаване

Заповед № 8121з-877/26.07.2018г.

 01 август 2018 | 12:01