МВР

Дирекция "Миграция"

 

28.02.2019-2-ОП2-Доставка на компютърна техника и периферия за нуждите на дирекция „Миграция“ по обособени позиции

28 фев 2019

Доставка на компютърна техника и периферия за нуждите на дирекция „Миграция“ по обособени позиции:

Обособена позиция 1 – Доставка на компютърни конфигурации

Обособена позиция 2 – Доставка на копирни машини, принтери и скенери

Обособена позиция 3 – Доставка на таблети

Обособена позиция 4 – Доставка на устройство за архивиране и съхранение на данни;

Решение 5364оп-18 от 28.02.2019
Обявление №536400-4111от 28.02.2019г.
Документация
Техническа спецификация по обособена позиция 1
Техническа спецификация по обособена позиция 2
Техническа спецификация по обособена позиция 3
Техническа спецификация по обособена позиция 4
Образци на документи
Отговор на постъпило писмено искане за разяснение
Отговор на постъпило писмено искане за разяснение
Отговор на постъпило писмено искане за разяснение
Протокол УРИ 5364оп-22 от 09.04.2019г.
Съобщение
Протокол № 5364оп-25 от 16.05.2019г.
Решение № 5364оп-26 от 23.05.2019г.
Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП
Обявление за възложена поръчка №536400-14215 от 01.08.2019г. по 1,2,3, и 4 обособена позиция
Договор № 536400-12491 от 08.07.19
Договор № 536400-12985 от 15.07.19г.
Договор № 536400-12986 от 15.07.19г.
Договор № 536400-13530 от 23.07.19г.
Обявление за приключване на договор № 536400-17982 / 25.09.2019г.
Обявление за приключване на договор № 536400-17983/25.09.2019г.
Обявление за приключване на договор № 536400-12985 от 15.07.2019 г.
Обявление за приключване на договор № 536400-13530 от 23.07.2019 г.

 09 октомври 2019 | 17:14