МВР

Дирекция "Миграция"

 

27.06.2019-5-ОП5-„Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия за нуждите на дирекция „Миграция” чрез включване в балансираща група и администриране на разходите за пренос и достъп"

27 юни 2019

„Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия за нуждите на дирекция „Миграция” чрез включване в балансираща група и администриране на разходите за пренос и достъп, финансиран от фондове на европейския съюз, както и с бюджетни средства“

Решение УРИ 5364оп-31 от 24.06.2019 г.
Обявление УРИ 536400-11498 от 24.06.2019 г.
Документация
Техническа спецификация - Приложение № 1
Справката за консумирана електрическа енергия по месеци в кВтч (киловат часа) за 2018 година на основните обекти - Приложение към Техническа спецификация
Образци на документи
Проект на договор
Протокол 1
Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП
Протокол 2 - УРИ 5364оп-45 от 03.09.2019г.
Доклад УРИ 5364оп-46 от 17.09.2019г.
Решение №5364оп-52/27.09.2019г.
Решение № 5364оп-58 от 01.11.2019г. за изменение на влязло в сила решение
Обявление за възложена поръчка №536400-448 от 09.01.2020г.
Договор №536400-23985 от 16.12.2019г.

 13 януари 2020 | 13:59