МВР

Дирекция "Миграция"

 

Уведомителни процедури за граждани на Европейски съюз и членовете на техните семейства по реда на АПК и Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейски съюз и членовете на техните семейства.

 

   Съобщение до МОГРАБИ ГАДА ОМАР САИД - 22.10.2019 г..