МВР

Дирекция "Миграция"

 

Продължително и постоянно пребиваване в Република България на гражданите на Европейския съюз и членове на техните семейства. Продължително пребиваване

 

Гражданите на ЕС могат да пребивават в Република България с валидна лична карта или паспорт до три месеца след влизане в страната, след което трябва да кандидатстват  да получат удостоверение за продължително пребиваване. 

Гражданите на ЕС и членовете на техните семейства, които са пребивавали законно в Република България в продължение на пет години,  на основание на непрекъснато удостоверение за продължително пребиваване,  може да получат удостоверение за постоянно пребиваване.

Издаване на документи и удостоверения по реда и условията за влизането, пребиваването и напускането на Република България на граждани на Европейския съюз, които не са български граждани и членовете на техните семейства.

За повече информация и обратна връзка, моля обръщайте се към най-близкият офис на сектор „Миграция”или на тел: +359 (2) 982 4808, email: [email protected]