МВР

ОД Ловеч

 

Общи данни

Община Тетевен се намира в Ловешка област, на 120 км от София.

Разположена е на площ от 703 кв. км, включва 13 населени места.
Населението на общината е около 25 000 души, а на гр. Тетевен - около 12 000 души
Надморската височина варира от 340 до 2100 м., а в гр. Тетевен е 415 м.
Климатът е умерено-континентален - зимата е сравнително мека, лятото - прохладно, а живописните върхове, заобикалящи града, го пазят от мъгли и ветрове.
В източната част на Златишко-Тетевенската планина се намира връх Вежен / 2 198 м./ - третият по височина старопланински връх.     
Случайно открити паметници свидетелстват, че този край е обитаван от най-древни времена. Доказателство за това са находките в пещерите Моровица, Байовица, Драганчовица.