МВР

ОД Ловеч

 

ОБЩИ ДАННИ

обслужвана територия

МВР област Ловеч обслужва територия от 4 132 кв. км подразделена на 8 общини (Ловеч, Троян, Тетевен, Луковит, Ябланица, Летница, Угърчин и Априлци)
с население от 159 736  души, а за противодействието на престъпността, ефективна охрана на обществения ред и аварийната и противопожарната безопасност на населението
функционират 4 регионални звена, 6 РПУ и 5 РС ПАБ.
Населението в трудоспособна възраст в региона е 91 430 души, като официално регистрираните безработни в края на 2005 г. са 13%,
но по неофициални данни безработно е около 20% от трудоспособното население, особено в общините Летница, Ябланица, Угърчин и Луковит.

Общият брой на регистрираните стопански субекти е 4 736, от които по ЗДДС - 1 190 фирми.

Община Троян

Община Тетевен

Община Луковит

Община Ябланица

Община Ловеч

Община Угърчин

 Област Ловеч