МВР

ОД Ловеч

 

14 сеп 2020

На вниманието на гражданите с изтичащи лични документи през 2020 година

   Гражданите, чиито документи подлежат на подмяна през 2020 г., могат да посетят звената „Български документи за самоличност“ сега, през месеците януари, февруари и март, когато изтича валидността на по-малък брой документи. Очаква се второто полугодие на 2020 година да бъде значително по-натоварено. 
Със създадената организация в сектор БДС се цели  улесняване на административното обслужване, избягване на натрупване на хора и загуба на време при обработката на подадените заявления, призоваваме гражданите да не изчакват изтичането на крайния срок на валидност на документите им и да се възползват от възможността за предсрочната им подмяна. Справка показва, че през 2020 год. изтича валидността на 18 608 лични карти, 13 052 СУМПС и 5 520 паспорти издадени от ОД МВР-Ловеч.
           

Работното време на сектор БДС в ОД МВР-Ловеч, в РУ Троян и РУ Тетевен е от понеделник до петък от 08.30ч. до 17.30., а в РУ Луковит от понеделник до петък от 08.30ч. до 12.00ч. и от 13.00ч. до 17.30ч.
            
Телефони за контакти: 068/ 668 355 и 068/668 405 за сектор БДС и  068/668-364 за сектор Пътна полиция. 
e-mail адрес : 
[email protected]

Важно
Заявление за нов документ може да се подава във всяко РУ на територията на областта по постоянен адрес.Готовите лични документи се получават в звеното БДС, където е подадено заявлението.

В тази връзка Ви предоставяме информация за натовареността на сектор БДС при ОДМВР - Ловеч, както следва:

 
20.10.2020 Г.  
Област Ловеч Общ брой приети заявления за лична карта и/или паспорт  Приети заявления за издаване на
Свидетелство за управление на МПС
УМПС/
ОДМВР Ловеч 87 51
РУ - Луковит 13 3
РУ - Тетевен 18 5
РУ - Троян 31 21

 

 

От 24 октомври влизат допълнителни противоепидемични мерки за Ловеч и Троян

 

От 24 октомври 2020 г. РЗИ Ловеч въвежда допълнителни противоепидемични мерки за общините Ловеч и Троян.
Мерките са във връзка с трайно очертана тенденция за повишена заболеваемост от COVID-19 на територията на област Ловеч, достигнати 14-дневни стойности от над 95,5 на 100 хил. за областта и преобладаващо разпространение на инфекцията в общините Ловеч и Троян.

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ГР. ЛОВЕЧ

ЗАПОВЕД № РД-01-179 Ловеч, 23.10.2020г.

На основание чл. 63, ал.7 и чл. бЗ в от Закона за здравето, във връзка с указания на Министъра на здравеопазването № 16-00-4/19.10.2020г., достигната 14-дневна заболяемост от COVID-19 в област Ловеч 99,5 на 100 хил. за периода 08.-21.10.2020г., като регистрираните случаи са предимно от общините Ловеч и Троян, с тенденция за повсеместно разпространение, наличие на висок здравен риск и с цел опазване здравето на населението, съгласувано с Главния държавен здравен инспектор и Протокол от заседание на Областния кризисен щаб по здравеопазване от 22.10.2020г.

НАРЕЖДАМ:

I. Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на община Ловеч и община Троян, считано от 24.10.2020г. до 08.11.2020г. включително:

 1. Всички работодатели и органи по назначаване да организират дистанционна форма на работа на служителите, където е приложимо;
 2. Задължително носене на защитни маски за лице в администрации, офиси, предприятия и др. при невъзможност за осигуряване на физическа дистанция от 1,5 м. между служителите/работещите;
 3. Създаване на организация и контрол за недопускане в обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите на повече от 1 човек със защитна маска на лицето на 2,5 м2 площ с цел недопускане струпване на евентуално асимптомни или болни лица;
 4. Въвеждане на учестена дезинфекция в обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите минимум 4 пъти на ден по предварително изготвен график;
 5. Създаване на организация за осигуряване на дистанция от 1,5 м. между облегалките на най-близко разположените столове от две съседни маси и недопускане на повече от 6 души на една маса в заведенията за хранене на открито и на закрито;
 6. Задължително носене на защитни маски за лице от персонал в обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, които да покриват устата и носа, като не се допуска употребата на приспособления, неотговарящи на изискванията, напр. пластмасови приспособления за уста;
 7. Осигуряване на физическа дистанция на пазари, тържища и други сходни места чрез въвеждане на дистанция от 1,5 м. между сергии, маси, подвижни павилиони, щандове и др. и създаване на организация за еднопосочно движение на гражданите;
 8. Задължително носене на защитни маски за лице от лицата на пазари, тържища и други сходни места;
 9. Задължително носене на маски при струпване на чакащи граждани пред административни и банкови офиси, социални служби и др., като за целта се осигури контрол за спазването на мярката от съответната служба;
 10. Ограничаване броя на лица, участващи в организирани събирания на закрито до 30 лица (за празненства) и до 50 лица (за семинари, конференции и т.н.);
 11. Провеждане на спортни мероприятия и състезания с присъствие на публика до 30 % от капацитета при създаване на организация за спазване на физическа дистанция от 1,5 м. между зрителите на открито и без публика на закрито;
 12. Провеждане на културни и развлекателни мероприятия (театри, кина, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство) до 30 % от капацитета при създаване на организация за спазване на физическа дистанция от 1,5 м. между зрителите;
 13. Задължително носене на защитна маска за лице от публика и посетители при провеждане на културни, спортни и други мероприятия на закрито;
 14. Преустановяване посещенията В клубовете на инвалида и пенсионерскитс клубове;
 15. Провеждане на организирани масови мероприятия на открито и закрито след предварително съгласуване с Областния кризисен щаб по здравеопазване;
  1. Всички контролни органи (общини, МВР, ОДБХ, Дирекция Инспекция по труда Ловеч, РЗИ), в рамките на своите компетентности да осъществяват засилен контрол в контролираните от тях обекти и дейности и да създадат организация за изпълнението на противоепидемичните мерки.
  1. Заповедта да се сведе до знанието на областния управител на Ловеч, кметове на общини, директора на ОД на МВР, директора на ОДБХ-Ловеч и други заинтересовани лица за сведение и изпълнение.
  1. Заповедта да се публикува на интернет страницата на РЗИ Ловеч.

Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването й на интернет страницата на РЗИ Ловеч пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

 

 

23 окт 2020

Децата от IX ОУ „Панайот Волов“ в Шумен спечелиха преходната купа „Юлиян Манзаров“

 

Днес, на тренировъчното игрище на стадион „Литекс”, град Ловеч бе домакин на XIX есенeн турнир на младежките противопожарни отряди „Млад огнеборец", за преходната купа "Юлиян Манзаров".

Инициативата е част от  националния спортен календар и националния календар за извънучилищни дейности на Министерството на образованието и науката, а правилата за провеждане на турнира са идентични с тези на международните младежки състезания по пожароприложен спорт, утвърдени от Международната асоциация на пожарните и спасителните служби (CTIF).
При тежки метерологични условия и при спазване на всички противоепидемични мерки, в турнира участие взеха деца от 12 до 16 години от 8 училища от градовете Айтос – обл.Бургас, Свищов– обл. Велико Търново, Шумен– обл. Шумен,  Ловеч и Троян – обл. Ловеч, Чирпан – обл. Стара Загора, Свиленград-обл. Хасково и Белене – обл.Плевен.

Двете традиционни състезателни дисциплини, в които младите огнеборци мериха сили са: "Бойно разгръщане на състезателна пътека" и "400м. щафетно бягане с препятствия".
В оспорвана надпревара учениците от IX ОУ „Панайот Волов“ в Шумен  спечелиха купата “Юлиан Манзаров” , с общ резултат от двете дисциплини 1044,02 точки. Те демонстрираха сили и умения при преодоляване на  препятствията в условията на проливен дъжд. На по-малко от 14 точки след победителя останаха учениците от СУ „Никола Вапцаров “ – гр.Айтос, които за поредена година показаха висок спортен дух и добра физическа подготовка. Бронзовите медали заслужиха децата от СУ „Васил Левски“ от гр. Троян, с общ резултат от двете дисциплини 1012,58 точки.
Младите огнеборци от Шумен станаха категорични лидери и в двете състезателни дисциплини.  

Поредното издание на турнира за преходната купа “Юлиян Манзаров” се проведе в присъствието на старши комисар Александър Джартов директор на дирекция „Държавен контрол и превантивна дейност” при ГДПБЗН-МВР, Корнелия Маринова кмет на община Ловеч, комисар Владимир Кацарски  директор на РД ПБЗН-Ловеч, Еленко Начев началник на РУО-Ловеч и др.
Корнелия Маринова поздрави участниците в надпреварата за проявения отборен дух и спортсменство. Всички млади огнеборци получиха грамоти, а първенците купи и медали, осигурени от Българска федерация за пожароприложен спорт. От фондация „Ангели от Лим зарадваха всички деца с лакомства.

Турнирът е основан през 2001 г., а от 2004 г. - в памет на ученика от Свищов Юлиян Манзаров, носи неговото име. Съорганизатори на турнира са Главна дирекция "Пожарна безопасност и зашита на населението", Българската федерация по пожароприложен спорт, община Ловеч,Националния дворец на децата, РИО – Министерство на образованието и науката, РДПБЗН – Ловеч и фондация "Ангели от Лим".

 

13 окт 2020

ЗА ОД НА МВР ЛОВЕЧ

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Достъп до обществена информация