МВР

ОД Ловеч

 

На 16 и 17 юли на територията на област Ловеч се проведе полицейска операция по противодействие на конвенционалната престъпност

Операцията се осъществява на територията на цялата страна по разпореждане на главния секретар на МВР гл. комисар Младен Маринов

 

По разпореждане на главния секретар на МВР гл. комисар Младен Маринов на 16 и 17 юли на територията на област Ловеч съвместно със служители на дирекция „Жандармерия“ е проведена специализирана полицейска операция за противодействие на конвенционалната престъпност и опазване на обществения ред.

В хода на полицейските действия са проверени 637 лица и 436 МПС. Задържани са 10 души. За установени административни нарушения са съставени 126 акта и 67 протоколи по чл. 64 и 65 от ЗМВР. Проверки са извършени в 16 пункта за изкупуване на черни и цветни метали, 18 заложни къщи и 18 автоморги/ автосервизи/ депа. За периода са регистрирани общо 13 престъпления и са образувани 6 досъдебни и 5 бързи производства.

В рамките на операцията е и разкрития незаконен добив на нефтопродукти от нефункциониращ сондаж край с. Деветаки.  Двама мъже са задържани по подозрение в незаконен добив на общо 2610 литра нефтопродукт /газов кондензат/. Установени са и двама водачи, които управляват моторни превозни средства след употреба на наркотични вещества.

17 юли 2018

Напомняме за абсолютната законова забрана за изгаряне на растителни отпадъци в земеделските земи!

От РД ПБЗН-Ловеч напомнят, че съгласно чл. 6, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на земеделските земи се забранява “изгарянето на стърнища и други растителни остатъци в земеделските земи”.
Не палете огън на открито във ветровито време!!! Това е предпоставка за пренасяне на големи разстояния на запалени частици и може да доведе до бързо разпространение на пожара с обхващане на значителни площи от огъня.
В дворовете палете огън само, ако предварително сте обезопасили огнището и сте подготвили подръчни уреди за пожарогасене (съдове с вода и пясък, тупалки и др.).
Не палете огън в близост до стрехите на сградите и под клоните на дърветата.
Никога не оставяйте накладения огън без наблюдение!
Не палете огън в междублоковите пространства, където са паркирани много автомобили, както и в близост до бензиностанции и газостанции, складове за леснозапалими и горими течности.

Особена бдителност по отношение на мерките за пожарна безопасност трябва да проявяват пастири, козари, пчелари, ловци, туристи, собственици на вилни и земеделски имоти.

Запаленият в сухи треви и стърнища огън лесно може да обхване намиращи се в съседство трайни насаждения, стопански сгради, вилни и жилищни постройки, горския фонд.

Особена е отговорността за недопускането на пожари на председателите на кооперации, собствениците и ползвателите на селскостопански земи, както и на кметовете на населените места.
За да бъде опазена реколтата, за работа в узрели зърнени масиви се допуска само изправна земеделска техника (удостоверено със специален стикер) и на изправна транспортна и друга техника, оборудвана с пожарогасители и монтирани искрогасители на изпускателните тръби.

При движение на земеделската и транспортната техника не бива да се допуска буксуване и допир на ауспуха до суха растителност.

Не се допуска паркиране и ремонтиране на земеделска и транспортна техника в близост до узрели зърнени масиви.

При откриване на признаци на пожар в полето търсете най-бързата възможност за подаване на съобщение за пожар на тел. 112.

13 юли 2018

Затворен за движение е мостът в село Радювене

 

С решение на комисия, назначена от областния управител на област Ловеч Георги Терзийски от днес, 11 юли, е затворен за движение мостът на р. Тоша в с. Радювене.

В резултат на обилните дъждове този месец при разчистване на коритото на реката на 10 юли са констатирани частични разрушения в зидарията на крилото и устоя в края на мост при км 9+836, страна Угърчин. Високото ниво на водата не позволява детайлен оглед и не може да се установи степента на подравяне на крилото и устоя. По настилката в района на моста не се наблюдават значителни деформации и разрушения.

С оглед предотвратяване на нови разрушения по съоръжението и пътната настилка Областно пътно управление е ограничило на 10 юли движението на моторни превозни средства с обща маса над 10 т.

След огледа на комисията и инспекция на съоръжението от отдел „Пътни съоръжения” към Института по пътища и мостове и констатираното състояние на моста, се взе решение той да бъде е затворен. Преминаването ще става по обходен маршрут - Ловеч – Угърчин – Орляне – разклон за с. Катунец и обратно.

 

Съоръжението в с. Радювене е запънат свод от каменна зидария на един отвор 6,00 м, строен около 1948 година. Ширината на настилката е 5,90 м, а между парапетите – 6,10 м.

 

11 юли 2018

ЗА ОД НА МВР ЛОВЕЧ

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Достъп до обществена информация

Профил на купувача