МВР

ОД Ловеч

 

14 сеп 2020

На вниманието на гражданите с изтичащи лични документи през 2020 година

Удължени са сроковете на валидност на личните карти, паспорти и шофьорски книжки.

От сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР – Ловеч и звената БДС към Районните управления на МВР информират , че във връзка с епидемичната ситуация от остър респираторен синдром свързан с появата на коронавирус, в Държавен вестник бр. 28 от 24.03.2020 г. е обнародван Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, променен  в ДВ бр.98 от 17.11. 2020 г., в който са удължени сроковете на валидност на личните карти, паспорти и шофьорски книжки.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2020 г., в сила от 31.10.2020 г.) Срокът на валидност на личните карти и паспорти, който изтича в периода от 13 март 2020 г. до 31 януари 2021 г., се удължава с 6 месеца. За срока на удължаването личните карти и паспортите са валидни идентификационни документи за самоличност в Република България, а в чужбина - при условията на реципрочност. По искане на лицето нова лична карта или паспорт може да се издават и преди изтичането на удължения срок.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2020 г., в сила от 31.10.2020 г.) Срокът на валидност на свидетелствата за управление на моторно превозно средство, който изтича в периода от 13 март 2020 г. до 31 декември 2020 г., се удължава със 7 месеца, считано от датата на изтичане на срока, посочен в съответното свидетелство.

Напомняме, че действа мярка за облекчаване на режима за издаване на лични документи, според която българските граждани с постоянен адрес на територията на област Ловеч могат да подават заявления за издаване на лична карта и/или паспорт с обикновена услуга (до 30 дни) в СБДС при ОДМВР – Ловеч и   във всяко Районно управление , РУ - Троян, РУ – Тетевен и РУ – Луковит. Получаването на готовите документи ще се извършва в звената, където са подадени заявленията. 

Притежателите на валидно удостоверение за квалифициран електронен подпис, издаден в Република България и съдържащ данни за ЕГН на лицето, могат да се възползват от „Портал за електронни административни услуги на Министерството на вътрешните работи“, достъпен на интернет адрес: https://e-uslugi.mvr.bg, за издаване на лична карта и/или паспорт с обикновена услуга. 

Справка показва, че през 2020 год. изтича валидността на 18 608 лични карти, 13 052 СУМПС и 5 520 паспорти издадени от ОД МВР-Ловеч.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Работното време на сектор БДС в ОД МВР-Ловеч, в РУ Троян и РУ Тетевен е от понеделник до петък от 08.30ч. до 17.30., а в РУ Луковит от понеделник до петък от 08.30ч. до 12.00ч. и от 13.00ч. до 17.30ч.
            
Телефони за контакти: 068/ 668 355 и 068/668 405 за сектор БДС и  068/668-364 за сектор Пътна полиция. 
e-mail адрес : 
[email protected]

 

Информация за натовареността на сектор БДС при ОДМВР - Ловеч, както следва:

 
24.09.2021 Г.  
Област Ловеч Общ брой приети заявления за лична карта и/или паспорт  Приети заявления за издаване на
Свидетелство за управление на МПС
УМПС/
ОДМВР Ловеч 93 36
РУ - Луковит 16 5
РУ - Тетевен 28 7
РУ - Троян 26 12

 

Служители на ОД МВР-Ловеч, община Ловеч и ученици от паралелка „Сигурност“ в СУ „Тодор Кирков“ отправиха апел към всички участници в движението за повишена бдителност на пътя

Акцията е съвместна инициатива на инспекторите от Детска педагогическа стая при РУ-Ловеч и Комисията за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към община Ловеч и се проведе в рамките на стартиралата в началото на месец септември и продължаваща до 31 октомври акция на полицията „Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!“. 
РУ Ловеч и Комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към община Ловеч, инициираха специализираната полицейска операция, при която деветокласници от професионална паралелка „Охранител“, специалност „Физическа охрана на обекти“ от професионално направление „Сигурност“ към ловешкото училище "Тодор Кирков", съвместно с полицейски служители контролираха пътното движение и призоваха водачите чрез флаери и лично послание  за повишено внимание на пътя. Целта на инициативата е изцяло превантивна и е насочена към повишена бдителност и привличане вниманието на всички участници в пътното движение, спазване на Закона за движение по пътищата, толерантност и уважение към другите участници в движението. Всеки водач на превозно средство трябва да осъзнае, че качвайки се в автомобила си поема отговорност за децата, които са на тротоарите или пресичат  пътното платно. В рамките на кампанията „Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!“ във всички районни управления към ОДМВР – Ловеч са предвидени беседи с ученици на тема пътна безопасност. Планирани са и поредица от специализирани полицейски операции за осигуряване на активно полицейско присъствие на пътя и подобряване на пътно-транспортната обстановка на територията на областта. 

Местната инициативата е станала вече традиция, а през 2021 год. съвпада и с  Деня без загинали на пътя, 21 септември. Той е част от Дните на безопасността на пътя, които се провеждат по линия на Roadpol – Европейската мрежа на службите на Пътна полиция от 16 до 22 септември. Само от началото на кампанията - от 16 до 20 септември, в страната са констатирани 32 195 нарушения на Закона за движение по пътищата. Да бъдем отговорни на пътя, да пазим собствения си живот и живота на всички останали – това е призивът на Пътна полиция.

През 2021г. Република България, като член на Европейската мрежа на службите на пътна полиция, отново получи покана да се присъедини към Дните за безопасност на ROADPOL между 16 и 22 септември, които са в подкрепа на Европейската седмица на мобилността в същия период. Мото за България за 2021г. е:  "Лесно е да спасиш живот! Просто спазвай правилата!"

Всяка година ROADPOL избира един ден от месец септември и призовава той да бъде Ден без загинали при пътнотранспортни произшествия. През 2021 година 21 септември е обявен за Ден без загинали на пътя.
От Пътна полиция информират още, че във връзка с Деня на независимостта, 22 септември, се очаква по-интензивен трафик в цялата страна. Екипите на МВР ще подпомагат движението, ако това се наложи, а в останалото време ще бъдат разполагани на уязвими участъци. Ще се следи за спазване на скоростните режими и за недопускане на управление от водачи, употребили алкохол или наркотични вещества.
 

21 сеп 2021

В ход е операция „Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!“

 

От 15 до 22 септември у нас се провежда „Седмица за превенция на детската пътна безопасност“, а 21 септември е обявен за Ден на превенцията. На национално ниво Денят на превенцията 21 септември ще се проведе  под надслов „Лесно е да спасиш живот! Просто спазвай правилата!“ .
21 септември е обявен от министъра на вътрешните работи и за Ден без загинали на пътя в контекста на Дните на безопасността на пътя – ROADPOL – Европейската мрежа  на службите на  пътна полиция.

От Пътна полиция информират, че са в ход срещи с Регионалното управление на образованието и училищните ръководства, и се извършват проверки на уличното осветление, пътните знаци и пътната маркировка около училищата, като при необходимост ще се правят предписания към компетентните институции.  
В рамките на акцията на Пътна полиция „Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!“, на територията на област Ловеч ще се провеждат периодично специализирани полицейски операции насочени срещу шофиране след употреба на алкохол и/или наркотични вещества, водачи без правоспособност, водачи и пътници без обезопасителни колани, предпазни системи, наличие на задължителна застраховка ГО и др.

Статистиката на пътнотранспортните произшествия за периода от 01.06.2021 г. до 31.08.2021г.  показва, че на територията на областта са регистрирани 182 ПТП, с 9 загинали, като за сравнение за същия период на 2020 год. пътнотранспортните произшествия в ловешко са 140, с 1 загинал. За летния период на 2021 год. при произшествия на пътя, в качеството си на водачи, пътници в превозно средство или пешеходци са пострадали 25 деца до 18-годишна възраст, а от 01.06.2020г. до 31.08.2020 год. пострадалите деца са 11.

14 сеп 2021

От понеделник до 17 септември ще се проведе седмицата на пожарната безопасност

В навечерието на своя професионален празник - 14 септември, от РД ПБЗН-Ловеч отчитат устойчива тенденция при възникването на произшествията спрямо същия период на миналата година

Пожарогасителна и спасителна дейност
През периода от 01.01.2021 г. до 01.09.2021г. службите на РДПБЗН - Ловеч са реагирали на 1109 сигнали за произшествия, ликвидирани са 1063 пожара, от които 137 пожара са с нанесени материални щети и 681 пожара без нанесени преки материални щети. Службите на РДПБЗН-Ловеч са се отзовали на 23 сигнала за аварийно-спасителни дейности и са оказали техническа помощ в 222 произшествия. Дадените дежурства през отчетният период са 6 , оказали са помощ на други служби на ПБЗН в 23 случая и са се отзовали на 26 лъжливи повиквания. Отчетена е устойчива тенденция при възникването на произшествията спрямо същия период на миналата година 1109. Значително е увеличението на броя на произшествията през месеците юли /169 бр./ и август /251 бр./ 2021 г., дължащо се на продължителния период на засушаване. Същите месеци през 2020 г. са отчетени съответно 94 произшествия през юли и  122 през август.

Разпределение на произшествията по Районни служби ПБЗН за периода от 01.01.2021 г. до 01.09.2021 г:

1. РСПБЗН-Ловеч – 395 /42 пожара с преки материални загуби; 209 пожара без загуби; 23 аварийно-спасителни дейности; 91 бр. техническа помощ; 14  дежурства; 10 случая на оказване на помощ на друга РСПБЗН; 6 лъжливи повиквания/.

2. РСПБЗН – Троян – 204 /27 пожара с преки материални загуби; 110 пожара без загуби; 8 аварийно-спасителни дейности; 45 бр. техническа помощ; 6 случая на оказване на помощ на друга РСПБЗН; 8 лъжливи повиквания/.

3. РСПБЗН-Луковит – 193 /19 пожари с преки материални загуби; 140 пожари без загуби; 6 аварийно-спасителни дейности; 23 бр. техническа помощ; 0 дежурства; 1 случай на оказване на помощ на друга РСПБЗН; 4 лъжливи повиквания/.

4. РСПБЗН-Тетевен – 119 /17 пожари с преки материални загуби; 69 пожари без загуби; 8 аварийно-спасителни дейности; 19 бр. техническа помощ; 0 дежурства; 1 случай на оказване на помощ на друга РСПБЗН; 5 лъжливи повиквания/.

5. РСПБЗН-Ябланица – 95 /12 пожари с преки материални загуби; 70 пожари без загуби; 1 аварийно-спасителна дейност; 9 бр. техническа помощ; 0 дежурства; 1 случай на оказване на помощ на друга РСПБЗН; 2 лъжливи повиквания/.

6. УПБЗН-Угърчин – 79  /11 пожари с преки материални загуби; 59 пожари без загуби; 3 аварийно-спасителни дейности; 6 бр. техническа помощ; 0 дежурства; 1 случай на оказване на помощ на друга РСПБЗН; 1 лъжливо повикване/.

7. УПБЗН-Априлци - 19 /6 пожари с преки материални загуби; 9 пожари без загуби; 0 аварийно-спасителна дейност; 4 бр. техническа помощ; 0 дежурства; 1 случай на оказване на помощ на друга РСПБЗН; 3 лъжливи повиквания/.        

Спасените при пожари за отчетния период граждани са 29. За периода от 01.01.2021г. до 01.09.2021г. пострадалите при пожари са двама, а загиналите трима.Предвидени мероприятия по повод професионалния празник на огнеборците и седмицата на пожарната безопасност, стартираща от 13 септември

10 сеп 2021

31-годишен е задържан за пожара на два леки автомобила в Троян

31-годишен от Троян е задържан за пожара на два леки автомобила, пламнали на улица в града, в ранните часове на 08 септември. Едно от превозните средства е напълно унищожено, а другото е с изгоряла задна част. Огънят е нанесъл материални  щети и на близко разположен имот. Проведени са незабавни оперативно-издирвателни мероприятия от служители на РУ Троян, в резултат на които е установен и задържан 31-годишен жител на града.
В хода на процесуално-следствените действия и последвало претърсване в жилище обитавано от лицето, полицаите са открили и иззели наркотично вещество, отговарящо при полеви тест на метамфетамин. Мъжът е задържан и привлечен като обвиняем, образувано е досъдебно производство по чл.330 ал.1 от НК.
Работа по случая продължават криминалисти от РУ Троян под надзора на Районна прокуратура-Ловеч,  ТО-Троян.

 

09 сеп 2021

ЗА ОД НА МВР ЛОВЕЧ

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Достъп до обществена информация