МВР

ОД Ловеч

 

29 сеп 2021

График за срещи и прием на граждани от мобилен екип от служители на ОДМВР-Ловеч през месец октомври 2021 година

 

На територията на община Ябланица и община Луковит

 • 07.10.2021г. от 10.00ч. до 11.00ч.      с.Голяма Брестница
 • 07.10.2021г. от 11.00ч. до 12.00ч.      с.Златна Панега
 • 07.10.2021г. от 13.00ч. до 14.00ч.      с.Беленци
 • 07.10.2021г. от 14.00ч. до 15.00ч.      с.Карлуково

 

На територията на община Троян:

 • 14.10.2021г. от 10.00ч. до 11.00ч.    с.Врабево
 • 14.10.2021г. от 11.00ч. до 12.00ч.    с.Дебнево
 • 14.10.2021г. от 13.00ч. до 14.00ч.    с.Гумощник
 • 14.10.2021г. от 14.00ч. до 15.00ч.    с.Велчево

 

На територията на община Ловеч:

 • 21.10.2021г.  от 10.00ч. до 11.00ч.     с.Деветаки
 • 21.10.2021г.  от 11.00ч. до 12.00ч.     с.Тепава
 • 21.10.2021г.  от 13.00ч. до 14.00ч.     с.Брестово
 • 21.10.2021г.  от 14.00ч. до 15.00ч.     с.Къкрина

 

На територията на община Угърчин и община Тетевен:

 • 28.10.2021г. от 10.00ч. до 11.00ч.    с.Микре
 • 28.10.2021г. от 11.00ч. до 12.00ч.    с.Сопот
 • 28.10.2021г. от 13.00ч. до 14.00ч.    с.Черни Вит
 • 28.10.2021г. от 14.00ч. до 15.00ч.    с.Дивчовото

 

Целта на изнесените приемни е да се постигне по-добър резултат в противодействието на конвенционалната престъпност и опазването на обществения ред в малките населени места. Те се организират независимо от служителите, които обслужват съответния район. На тези ежемесечни срещи на гражданите и представителите на местната власт се дава възможност да подават сигнали за нарушения по Закона за движение по пътищата, за нарушения на обществения ред, за извършени престъпления, проблеми свързани с пожарната безопасност както и за сигнали, налагащи предприемане на действия от други компетентни институции.

 

 

На вниманието на гражданите с изтичащи лични документи през 2020 година

Удължени са сроковете на валидност на личните карти, паспорти и шофьорски книжки.

От сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР – Ловеч и звената БДС към Районните управления на МВР информират , че във връзка с епидемичната ситуация от остър респираторен синдром свързан с появата на коронавирус, в Държавен вестник бр. 28 от 24.03.2020 г. е обнародван Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, променен  в ДВ бр.98 от 17.11. 2020 г., в който са удължени сроковете на валидност на личните карти, паспорти и шофьорски книжки.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2020 г., в сила от 31.10.2020 г.) Срокът на валидност на личните карти и паспорти, който изтича в периода от 13 март 2020 г. до 31 януари 2021 г., се удължава с 6 месеца. За срока на удължаването личните карти и паспортите са валидни идентификационни документи за самоличност в Република България, а в чужбина - при условията на реципрочност. По искане на лицето нова лична карта или паспорт може да се издават и преди изтичането на удължения срок.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2020 г., в сила от 31.10.2020 г.) Срокът на валидност на свидетелствата за управление на моторно превозно средство, който изтича в периода от 13 март 2020 г. до 31 декември 2020 г., се удължава със 7 месеца, считано от датата на изтичане на срока, посочен в съответното свидетелство.

Напомняме, че действа мярка за облекчаване на режима за издаване на лични документи, според която българските граждани с постоянен адрес на територията на област Ловеч могат да подават заявления за издаване на лична карта и/или паспорт с обикновена услуга (до 30 дни) в СБДС при ОДМВР – Ловеч и   във всяко Районно управление , РУ - Троян, РУ – Тетевен и РУ – Луковит. Получаването на готовите документи ще се извършва в звената, където са подадени заявленията. 

Притежателите на валидно удостоверение за квалифициран електронен подпис, издаден в Република България и съдържащ данни за ЕГН на лицето, могат да се възползват от „Портал за електронни административни услуги на Министерството на вътрешните работи“, достъпен на интернет адрес: https://e-uslugi.mvr.bg, за издаване на лична карта и/или паспорт с обикновена услуга. 

Справка показва, че през 2020 год. изтича валидността на 18 608 лични карти, 13 052 СУМПС и 5 520 паспорти издадени от ОД МВР-Ловеч.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Работното време на сектор БДС в ОД МВР-Ловеч, в РУ Троян и РУ Тетевен е от понеделник до петък от 08.30ч. до 17.30., а в РУ Луковит от понеделник до петък от 08.30ч. до 12.00ч. и от 13.00ч. до 17.30ч.
            
Телефони за контакти: 068/ 668 355 и 068/668 405 за сектор БДС и  068/668-364 за сектор Пътна полиция. 
e-mail адрес : 
[email protected]

 

Информация за натовареността на сектор БДС при ОДМВР - Ловеч, както следва:

 
20.10.2021 Г.  
Област Ловеч Общ брой приети заявления за лична карта и/или паспорт  Приети заявления за издаване на
Свидетелство за управление на МПС
УМПС/
ОДМВР Ловеч л.к. и
паспорт/СУМПС

61/1
сектор "Пътна полиция"


25
РУ - Луковит 13 6
РУ - Тетевен 22 9
РУ - Троян 22 4

 

14 сеп 2020

В ОД МВР-Ловеч е образувано досъдебно производство срещу длъжностно лице за документно престъпление

На 11октомври в  сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ при ОД МВР Ловеч е получена информация за фиктивно извършване  и отчитане на ваксинации  за СОVID-19, от длъжностно лице в гр. Ябланица, с цел издаване на сертификати с невярно съдържание. Проведени са незабавни оперативно-издирвателни мероприятия, като в хода на последвалите процесуално-следствени действия служители на РУ– Ябланица и ОД МВР Ловеч са извършили  претърсване и изземване на три адреса, включително и на работното място на лицето. Иззети от органите на реда са техника и документи имащи отношение към случая. Извършват се разпити на свидетели и е възложена експертиза на иззетите технически средства и електронни устройства.

 Образувано е досъдебно производство под ръководството на Районна прокуратура-Ловеч, Териториално отделение-Тетевен по чл. 311, ал 1 от НК.

12 окт 2021

ЗА ОД НА МВР ЛОВЕЧ

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Достъп до обществена информация