МВР

ОД Ловеч

 

Съобщение за наложена принудителна административна мярка „Отнемане правото на пребиваване в Република България“ на ФУНГ КУАНГ ШАНГ / PHUNG QUANG SANG /

02 сеп 2019

PHUNG QUANG SANG

 02 октомври 2019 | 16:37