МВР

ОД Ловеч

 

Съобщение за започване на процедура по налагане на принудителна административна мярка "Отнемане правото на пребиваване на чужденец в Република България" на NGO DUC CHINH

10 яну 2020

NGO DUC CHINH

 10 януари 2020 | 17:12