МВР

ОД Ловеч

 

14 май 2019

Приключи областния етап на конкурса за детска рисунка на тема “С очите си видях бедата”- Ловеч 2019

В конкурса участваха 146 рисунки на деца от 18 училища и специализирани звена от седем общини на област Ловеч в съответните групи и категории, според предварително определени условия. 
Конкурсът е мероприятие, свързано с обучението на учениците за правилата за действие и поведение при бедствия, пожари и извънредни ситуации и се провежда на три етапа - общински, областен и национален.

Основната цел на инициативата е да се пресъздадат със средствата на изобразителното изкуство познанията на децата и учениците за бедствията в световен мащаб, способите за защита и самозащита, действията на Единната спасителна система. Тематично конкурсът обхваща познанията на подрастващите, свързани с рисковете от бедствия и за начините на поведение и действие, първа долекарска помощ, дейностите на Единната спасителна система.

Рисунките – победители бяха определени от жури в състав: Елица Бенева – художник, Мариана Москова – преподавател по изобразително изкуство в ППМГ – Ловеч, ст. инсп. Радомир Радев – началник група ПКПД и инсп. Албена Николаева – инспектор ЗН в РД „Пожарна безопасност и защита на населението” Ловеч. 
Класиране:

ПЪРВА КАТЕГОРИЯ: ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ ВСИЧКИ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ
І възрастова групаот 7 до 10 г.

I  място -  Ивайло Мартинов Даракчиев - 10 г., НУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Троян

II  място - Габриела Павлинова Петкова – 9 г., НУ „Хаджи Генчо” гр. Тетевен

                  Нихал Маринова Димчева – 8 г., НУ „инж. Г. Ив. Вълков” гр. Луковит

III място - Тодор Иванов Димитров – 9 г., НУ „Хаджи Генчо” гр. Тетевен

                  Боян Гоцев Вучков – 8 г., ОУ „Васил Левски” с. Торос, община Луковит

Поощрения: Лора Любомирова Даневска – 7 г.,НУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Троян

          Дарин Иванов Василев – 7 г., ОУ „Васил Левски” с. Торос, община Луковит

II възрастова група - от 11 до 13 г.

I  място -  Ния Николаева Нешева – 12 г.  ОУ „Васил Левски”, гр. Ловеч

II  място -  Адриан Николаев Иванов – 11 г. , СУ „Бачо Киро”, гр. Летница

                 Добрин Ивайлов Костов – 12 г. , СУ „Бачо Киро”, гр. Летница

III място - Гергана Пламенова Цанкова – 11 г.,  ОУ „Васил Левски”, гр. Ловеч

                Павлина Георгиева Пенева – 12 г. , СУ „Бачо Киро”, гр. Летница

III възрастова група от 14 до 18 г.

I място - Мартин Петков Петков – 14 г., НПГВМ „Проф. д-р  Димитър Димов” гр. Ловеч,

II място - Ники Николаев Иванов – 14 г. , СУ „Бачо Киро”, гр. Летница

               Стела Станимирова Карамишева – 14 г., ОУ „Васил Левски”, гр. Ловеч

III място - Алекс Альошев Атанасов – 17 г., СУ „Алеко Константинов”, гр. Луковит

ВТОРА КАТЕГОРИЯ: ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ ПРОФИЛИРАНИ ПАРАЛЕЛКИ, УЧИЛИЩА И ШКОЛИ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

І възрастова групаот 7 до 10 г

I  място - Деница Данаилова Маринова - 10 г., Детски АРТ – клуб „Гея”, ОДК – Ловеч

ІI  място - Симона Стефанова Семова – 10 г.,  Детски АРТ – клуб „Гея”, ОДК – Ловеч

ІІІ място - Елена Мирославова Маркова – 7 г., Школа по изобразително изкуство към НЧ „Наука – 1870” гр. Троян

ІІ възрастова група – от 11 до 13 г. 

I  място - Валентин Минков Митев – 12 г., Детски АРТ – клуб „Гея”, ОДК – Ловеч

ІI  място - Евгени Богданов Димитров – 11 г.., Детски АРТ – клуб „Гея”, ОДК – Ловеч

III възрастова група от 14 до 18 г.

I  място - Ивайло Рачев Иванов – 14 г., Детски АРТ – клуб „Гея”, ОДК – Ловеч

ІI  място – Пресияна Петрова Невянова – 15 г., Детски АРТ – клуб „Гея”, ОДК – Ловеч

ТРЕТА КАТЕГОРИЯДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЧИЛИЩА ЗА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ И ДОМОВЕ ЗА ДЕЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ

І възрастова групаот 7 до 10 г.

I  място – Маргарита Миткова – 10 г., ЦСОП „Васил Левски” гр. Ловеч

ІI  място - Габриел Аксиниев Генадиев – 10 г., ЦСОП „Васил Левски” гр. Ловеч

ІІІ място - Теодора Миткова – 9 г., ЦСОП „Васил Левски” гр. Ловеч

ІІ възрастова група - от 11 до 13 г.

I  място – Михаела Анкова Миладинова – 13 г., ЦСОП „Васил Левски” гр. Ловеч

ІІІ възрастова група - от 14 до 18 г.

I  място – Минка Фиданова Йорданова – 15 г., ЦСОП „Васил Левски” гр. Ловеч

ІI  място - Мартин Димитринов Димитров – 16 г., ЦСОП „Васил Левски” гр. Ловеч

Класираните рисунки на областно ниво в отделните възрастови групи и категории ще участват в националния етап на конкурса, който ще се проведе през месец октомври 2019 г.  

           

 

 

 

 

Изображения

 14 май 2019 | 17:04