МВР

ОД Ловеч

 

10 септември 2021

От понеделник до 17 септември ще се проведе седмицата на пожарната безопасност

В навечерието на своя професионален празник - 14 септември, от РД ПБЗН-Ловеч отчитат устойчива тенденция при възникването на произшествията спрямо същия период на миналата година

Пожарогасителна и спасителна дейност
През периода от 01.01.2021 г. до 01.09.2021г. службите на РДПБЗН - Ловеч са реагирали на 1109 сигнали за произшествия, ликвидирани са 1063 пожара, от които 137 пожара са с нанесени материални щети и 681 пожара без нанесени преки материални щети. Службите на РДПБЗН-Ловеч са се отзовали на 23 сигнала за аварийно-спасителни дейности и са оказали техническа помощ в 222 произшествия. Дадените дежурства през отчетният период са 6 , оказали са помощ на други служби на ПБЗН в 23 случая и са се отзовали на 26 лъжливи повиквания. Отчетена е устойчива тенденция при възникването на произшествията спрямо същия период на миналата година 1109. Значително е увеличението на броя на произшествията през месеците юли /169 бр./ и август /251 бр./ 2021 г., дължащо се на продължителния период на засушаване. Същите месеци през 2020 г. са отчетени съответно 94 произшествия през юли и  122 през август.

Разпределение на произшествията по Районни служби ПБЗН за периода от 01.01.2021 г. до 01.09.2021 г:

1. РСПБЗН-Ловеч – 395 /42 пожара с преки материални загуби; 209 пожара без загуби; 23 аварийно-спасителни дейности; 91 бр. техническа помощ; 14  дежурства; 10 случая на оказване на помощ на друга РСПБЗН; 6 лъжливи повиквания/.

2. РСПБЗН – Троян – 204 /27 пожара с преки материални загуби; 110 пожара без загуби; 8 аварийно-спасителни дейности; 45 бр. техническа помощ; 6 случая на оказване на помощ на друга РСПБЗН; 8 лъжливи повиквания/.

3. РСПБЗН-Луковит – 193 /19 пожари с преки материални загуби; 140 пожари без загуби; 6 аварийно-спасителни дейности; 23 бр. техническа помощ; 0 дежурства; 1 случай на оказване на помощ на друга РСПБЗН; 4 лъжливи повиквания/.

4. РСПБЗН-Тетевен – 119 /17 пожари с преки материални загуби; 69 пожари без загуби; 8 аварийно-спасителни дейности; 19 бр. техническа помощ; 0 дежурства; 1 случай на оказване на помощ на друга РСПБЗН; 5 лъжливи повиквания/.

5. РСПБЗН-Ябланица – 95 /12 пожари с преки материални загуби; 70 пожари без загуби; 1 аварийно-спасителна дейност; 9 бр. техническа помощ; 0 дежурства; 1 случай на оказване на помощ на друга РСПБЗН; 2 лъжливи повиквания/.

6. УПБЗН-Угърчин – 79  /11 пожари с преки материални загуби; 59 пожари без загуби; 3 аварийно-спасителни дейности; 6 бр. техническа помощ; 0 дежурства; 1 случай на оказване на помощ на друга РСПБЗН; 1 лъжливо повикване/.

7. УПБЗН-Априлци - 19 /6 пожари с преки материални загуби; 9 пожари без загуби; 0 аварийно-спасителна дейност; 4 бр. техническа помощ; 0 дежурства; 1 случай на оказване на помощ на друга РСПБЗН; 3 лъжливи повиквания/.        

Спасените при пожари за отчетния период граждани са 29. За периода от 01.01.2021г. до 01.09.2021г. пострадалите при пожари са двама, а загиналите трима.Предвидени мероприятия по повод професионалния празник на огнеборците и седмицата на пожарната безопасност, стартираща от 13 септември
Изображения

 10 септември 2021 | 17:18