МВР

ОД Ловеч

 

14 септември 2020

На вниманието на гражданите с изтичащи лични документи

Удължени са сроковете на валидност на личните карти, паспорти и шофьорски книжки.

Сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР – Ловеч и звената БДС към Районните управления на МВР, уведомяват гражданите, че с оглед улесняване на административното обслужване, избягване на натрупване на хора и загуба на време при обработката на подадените заявления, могат да не изчакват изтичането на крайния срок на валидност на документите им и да се възползват от възможността за предсрочната им подмяна. 
 Напомняме, че действа мярка за облекчаване на режима за издаване на лични документи, според която българските граждани с постоянен адрес на територията на област Ловеч могат да подават заявления за издаване на лична карта и/или паспорт с обикновена услуга (до 30 дни) в сектор БДС при ОДМВР – Ловеч и  във всяко Районно управление - РУ  Троян, РУ Тетевен и РУ Луковит. Получаването на готовите документи ще се извършва в звената, където са подадени заявленията.

От сектор БДС напомнят, че съгласно изискванията на Закона за българските лични документи, всеки гражданин е длъжен след изтичане срока на валидност на личната му карта да подаде заявление за издаване на нова в срок от 30 дни. След изтичане на този едномесечен срок гражданите подлежат на санкция.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Работното време на сектор БДС в ОД МВР-Ловеч, в РУ Троян и РУ Тетевен е от понеделник до петък от 08.30ч. до 17.30., а в РУ Луковит от понеделник до петък от 08.30ч. до 12.00ч. и от 13.00ч. до 17.30ч.
            
Телефони за контакти: 068/ 668 355 и 068/668 405 за сектор БДС и  068/668-364 за сектор Пътна полиция. 
e-mail адрес : 
[email protected]

 

Информация за натовареността на сектор БДС при ОДМВР - Ловеч, както следва:

 
26.11.2021 Г.  

Област Ловеч
Общ брой приети заявления за лична карта и/или паспорт  Приети заявления за издаване на
Свидетелство за управление на МПС
УМПС/
ОДМВР Ловеч
л.к. и
паспорт/СУМПС


83 \4
сектор "Пътна полиция"         19         
РУ - Луковит - -
РУ - Тетевен 19 6
РУ - Троян 15 10

 

Изображения

 29 ноември 2021 | 13:40