МВР

ОД Ловеч

 

МВР открива телефонна линия, на която да се подават сигнали за нарушения или престъпления, съотносими към отговорностите на министерството в изборния процес

14 юни 2021

До 12.07.2021 г. в МВР ще работи денонощна телефонна линия 02/90 112 98.
На нея, както и на e-mail [email protected], гражданите ще могат да съобщават за забелязани от тях нарушения или евентуални престъпления, съотносими към отговорностите на МВР в изборния процес.  Създадена е организация за непрекъснат режим на обслужване на линиите.
Откриването им е част от предприетите във вътрешното ведомство мерки за обезпечаването на сигурността и обществения ред при провеждането на предсрочните парламентарни избори.

 23 юли 2021 | 11:43