МВР

ОД Ловеч

 

19 февруари 2021

Звеното „Български документи за самоличност“ при РУ - Троян ще съдейства на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас, в деня на частичните избори за кмет на с.Калейца

В седмицата преди 28 февруари 2021 г., когато ще се проведат частичните избори за кмет е създадена необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт) защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени ,  да имат възможност да упражнят правото си на глас. Дирекция „Български документи за самоличност“ е създала следната организация за работа:

  1. В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен /зелен/ паспорт) .
  2. При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 26 февруари 2021 г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.

За да бъде издадено удостоверение е необходимо:

  1. Гражданите лично да подадат искане в РУ- Троян при ОДМВР - Ловеч за дните от 23,24,25, 26 и 28 февруари 2021 г. от 08.30 ч. до 17.00 часа.
  2. Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в изборите за кмет, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта.

 

Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.

 

Удостоверението се издава за да послужи само пред секционната избирателна комисия и е валидно за изборния ден 28 февруари 2021 г.

 

 

Изображения

 19 февруари 2021 | 17:02