МВР

ОД Ловеч

 

23 юли 2020

Заповед регламентираща реда за ползване на табели с регистрационен номер в ОД МВР-Ловеч

Заповед за определяне на реда за ползване на табели с регистрационен номер в ОД МВР-Ловеч
Изображения

 23 юли 2020 | 15:10