МВР

ОД Ловеч

 

31 май 2019

График за срещи и прием на граждани от мобилен екип от служители от ОДМВР – Ловеч през месец юни 2019 година ​

 

На територията на община Ловеч

 • 06.06.2019г.  от 10.00ч. до 11.00ч. с.Слатина
 • 06.06.2019г. от 11.00ч. до 12.00ч. с.Владиня
 • 06.06.2019г. от 13.00ч. до 14.00ч. с.Горан
 • 06.06.2019г. от 14.00ч. до 15.00ч. с.Йоглав

На територията на община Троян:

 • 13.06.2019г.  от 10.00ч. до 11.00ч. с.Голяма Желязна
 • 13.06.2019г. от 11.00ч. до 12.00ч. с.Старо село
 • 13.06.2019г. от 13.00ч. до 14.00ч. с.Борима
 • 13.06.2019г. от 14.00ч. до 15.00ч. с.Дълбок дол

На територията на община Луковит и община Угърчин:

 • 20.06.2019г. от 10.00ч. до 11.00ч. в с.Торос
 • 20.06.2019г. от 11.00ч. до 12.00ч. в с.Дерманци
 • 20.06.2019г. от 13.00ч. до 14.00ч. в с.Каленик
 • 20.06.2019г. от 14.00ч. до 15.00ч. в с.Орляне

На територията на община Тетевен и община Ябланица:

 • 27.06.2019г. от 10.00ч. до 11.00ч. в с.Орешене
 • 27.06.2019г. от 11.00ч. до 12.00ч. в с.Добревци
 • 27.06.2019г. от 13.00ч. до 14.00ч. в с.Български извор
 • 27.06.2019г. от 14.00ч. до 15.00ч. в с.Малка Желязна

Целта на изнесените приемни е да се постигне по-добър резултат в противодействието на конвенционалната престъпност и опазването на обществения ред в малките населени места. Те се организират независимо от служителите, които обслужват съответния район. На тези ежемесечни срещи на гражданите и представителите на местната власт се дава възможност да подават сигнали за нарушения по Закона за движение по пътищата, за нарушения на обществения ред, за извършени престъпления, проблеми свързани с пожарната безопасност както и за сигнали, налагащи предприемане на действия от други компетентни институции.

Изображения

 31 май 2019 | 16:53