МВР

ОД Ловеч

 

30 януари 2019

График за срещи и прием на граждани от мобилен екип от служители от ОДМВР – Ловеч през месец февруари 2019 година

На територията на община Ловеч

 • 07.02.2019г.  от 10.00ч. до 11.00ч. с.Горско Сливово
 • 07.02.2019г. от 11.00ч. до 12.00ч. с.Кърпачево
 • 07.02.2019г. от 13.00ч. до 14.00ч. с.Крушуна
 • 07.02.2019г. от 14.00ч. до 15.00ч. с.Чавдарци

На територията на община Троян:

 • 14.02.2019г.  от 10.00ч. до 11.00ч. с.Голяма Желязна
 • 14.02.2019г. от 11.00ч. до 12.00ч. с.Старо село
 • 14.02.2019г. от 13.00ч. до 14.00ч. с.Борима
 • 14.02.2019г. от 14.00ч. до 15.00ч. с.Дълбок дол

На територията на община Луковит и община Угърчин:

 • 21.02.2019г. от 10.00ч. до 11.00ч. в с.Ъглен
 • 21.02.2019г. от 11.00ч. до 12.00ч. в с.Бежаново
 • 21.02.2019г. от 13.00ч. до 14.00ч. в с.Катунец
 • 21.02.2019г. от 14.00ч. до 15.00ч. в с.Каленик

На територията на община Тетевен и община Ябланица:

 • 28.02.2019г. от 10.00ч. до 11.00ч. в с.Орешене
 • 28.02.2019г. от 11.00ч. до 12.00ч. в с.Брестница
 • 28.02.2019г. от 13.00ч. до 14.00ч. в с.Глогово
 • 28.02.2019г. от 14.00ч. до 15.00ч. в с.Градежница
Целта на изнесените приемни е да се постигне по-добър резултат в противодействието на конвенционалната престъпност и опазването на обществения ред в малките населени места. Те се организират независимо от служителите, които обслужват съответния район. На тези ежемесечни срещи на гражданите и представителите на местната власт се дава възможност да подават сигнали за нарушения по Закона за движение по пътищата, за нарушения на обществения ред и за извършени престъпления, както и за сигнали, налагащи предприемане на действия от други компетентни институции.
Изображения

 30 януари 2019 | 16:23