МВР

ОД Ловеч

 

29 ноември 2018

График за срещи и прием на граждани от мобилен екип от служители от ОДМВР –Ловеч през месец декември 2018 година

 

На територията на община Ловеч

 • 06.12.2018г.  от 10.00ч. до 11.00ч. с.Александрово
 • 06.12.2018г. от 11.00ч. до 12.00ч. с.Дойренци
 • 06.12.2018г. от 13.00ч. до 14.00ч. с.Йоглав
 • 06.12.2018г. от 14.00ч. до 15.00ч. с.Горан

 

На територията на община Троян:

 • 13.12.2018г.  от 10.00ч. до 11.00ч. с.Чифлик
 • 13.12.2018г. от 11.00ч. до 12.00ч. с.Бели Осъм
 • 13.12.2018г. от 13.00ч. до 14.00ч. с.Борима
 • 13.12.2018г. от 14.00ч. до 15.00ч. с.Дълбок дол

 

На територията на община Луковит и община Угърчин:

 • 20.12.2018г. от 10.00ч. до 11.00ч. в с.Карлуково
 • 20.12.2018г. от 11.00ч. до 12.00ч. в с.Румянцево
 • 20.12.2018г. от 13.30ч. до 14.30ч. в с.Драгана
 • 20.12.2018г. от 14.30ч. до 15.30ч. в с.Орляне

 

На територията на община Тетевен и община Ябланица:

 • 27.12.2018г. от 10.00ч. до 11.00ч. в с.Орешене
 • 27.12.2018г. от 11.00ч. до 12.00ч. в с.Батулци
 • 27.12.2018г. от 13.30ч. до 14.30ч. в с.Дивчовото
 • 27.12.2018г. от 14.30ч. до 15.30ч. в с.Черни Вит

 

 

Целта на изнесените приемни е да се постигне по-добър резултат в противодействието на конвенционалната престъпност и опазването на обществения ред в малките населени места. Те се организират независимо от служителите, които обслужват съответния район. На тези ежемесечни срещи на гражданите и представителите на местната власт се дава възможност да подават сигнали за нарушения по Закона за движение по пътищата, за нарушения на обществения ред и за извършени престъпления, както и за сигнали, налагащи предприемане на действия от други компетентни институции.

 

Изображения

 30 ноември 2018 | 17:01