МВР

ОД Ловеч

 

27 юни 2019

График за срещи и прием на граждани от мобилен екип от служители на ОД МВР-Ловеч през месец юли 2019 год.

На територията на община Ловеч

 • 04.07.2019г.  от 10.00ч. до 11.00ч. с.Славяни
 • 04.07.2019г. от 11.00ч. до 12.00ч. с.Лисец
 • 04.07.2019г. от 13.00ч. до 14.00ч. с.Деветаки
 • 04.07.2019г. от 14.00ч. до 15.00ч. с.Брестово

На територията на община Троян:

 • 11.07.2019г.  от 10.00ч. до 11.00ч. с.Скандалото
 • 11.07.2019г. от 11.00ч. до 12.00ч. с.Велчево
 • 11.07.2019г. от 13.00ч. до 14.00ч. с.Драшкова поляна
 • 11.07.2019г. от 14.00ч. до 15.00ч. с.Ломец

На територията на община Луковит и община Угърчин:

 • 18.07.2019г. от 10.00ч. до 11.00ч. в с.Драгана
 • 18.07.2019г. от 11.00ч. до 12.00ч. в с.Ъглен
 • 18.07.2019г. от 13.00ч. до 14.00ч. в с.Бежаново
 • 18.07.2019г. от 14.00ч. до 15.00ч. в с.Катунец

На територията на община Тетевен и община Ябланица:

 • 25.07.2019г. от 10.00ч. до 11.00ч. в с.Батулци
 • 25.07.2019г. от 11.00ч. до 12.00ч. в с.Дъбравата
 • 25.07.2019г. от 13.00ч. до 14.00ч. в с.Гложене
 • 25.07.2019г. от 14.00ч. до 15.00ч. в с.Глогово

Целта на изнесените приемни е да се постигне по-добър резултат в противодействието на конвенционалната престъпност и опазването на обществения ред в малките населени места. Те се организират независимо от служителите, които обслужват съответния район. На тези ежемесечни срещи на гражданите и представителите на местната власт се дава възможност да подават сигнали за нарушения по Закона за движение по пътищата, за нарушения на обществения ред, за извършени престъпления, проблеми свързани с пожарната безопасност както и за сигнали, налагащи предприемане на действия от други компетентни институции.

 

Изображения

 08 юли 2019 | 16:51