МВР

ОД Ловеч

 

05 декември 2019

График за срещи и прием на граждани от мобилен екип от служители на ОД МВР-Ловеч през месец декември 2019 год.

На територията на община Ловеч

 • 05.12.2019г. от 10.00ч. до 11.00ч.      с.Баховица
 • 05.12.2019г. от 11.00ч. до 12.00ч.      с.Слатина,
 • 05.12.2019г. от 13.00ч. до 14.00ч.      с.Соколово
 • 05.12.2019г. от 14.00ч. до 15.00ч.      с.Изворче
 •  

На територията на община Троян:

 • 12.12.2019г. от 10.00ч. до 11.00ч.    с.Голяма Желязна,
 • 12.12.2019г. 11.00ч. до 12.00ч.       с.Старо село,
 • 12.12.2019г. 13.00ч. до 14.00ч.       с.Борима
 • 12.12.2019г. 14.00ч. до 15.00ч.       с.Дълбок дол

 

На територията на община Луковит и община Угърчин:

 • 19.12.2019г   10.00ч. до 11.00ч.     с.Дерманци,
 • 19.12.2019г   11.00ч. до 12.00ч.     с.Ъглен,
 • 19.12.2019г   13.00ч. до 14.00ч.     с.Драгана 
 • 19.12.2019г   14.00ч. до 15.00ч.     с. Катунец

Целта на изнесените приемни е да се постигне по-добър резултат в противодействието на конвенционалната престъпност и опазването на обществения ред в малките населени места. Те се организират независимо от служителите, които обслужват съответния район. На тези ежемесечни срещи на гражданите и представителите на местната власт се дава възможност да подават сигнали за нарушения по Закона за движение по пътищата, за нарушения на обществения ред, за извършени престъпления, проблеми свързани с пожарната безопасност както и за сигнали, налагащи предприемане на действия от други компетентни институции.

Изображения

 27 ноември 2019 | 16:01