МВР

ОД Ловеч

 

02 януари 2020

График за срещи и прием на граждани от мобилен екип от служители на ОДМВР-Ловеч през месец януари 2020 година

 

На територията на община Ловеч

 • 02.01.2020г. от 10.00ч. до 11.00ч.      с.Смочан
 • 02.01.2020г. от 11.00ч. до 12.00ч.      с.Пресяка
 • 02.01.2020г. от 13.00ч. до 14.00ч.      с.Дойренци
 • 02.01.2020г. от 14.00ч. до 15.00ч.      с.Умаревци
 • 30.01.2020г. от 10.00ч. до 11.00ч.      с.Горско Сливово
 • 30.01.2020г. от 11.00ч. до 12.00ч.      с.Кърпачево
 • 30.01.2020г. от 13.00ч. до 14.00ч.      с.Крушуна
 • 30.01.2020г. от 14.00ч. до 15.00ч.      с.Чавдарци

 

 

На територията на община Троян:

 • 09.01.2020г. от 10.00ч. до 11.00ч.    с.Шипково
 • 09.01.2020г. от 11.00ч. до 12.00ч.    с.Горно трапе
 • 09.01.2020г. от 13.00ч. до 14.00ч.    с.Борима
 • 09.01.2020г. от 14.00ч. до 15.00ч.    с.Дълбок дол

 

 

На територията на община Тетевен и община Угърчин:

 • 16.01.2020г. от 10.00ч. до 11.00ч.    с.Малка Желязна
 • 16.01.2020г. от 11.00ч. до 12.00ч.    с.Български извор
 • 16.01.2020г. от 13.00ч. до 14.00ч.    с.Кирчево
 • 16.01.2020г. от 14.00ч. до 15.00ч.    с.Лесидрен

 

 

На територията на община Луковит и община Ябланица:

 • 23.01.2020г.  от 10.00ч. до 11.00ч.     с.Голяма Бресница
 • 23.01.2020г.  от 11.00ч. до 12.00ч.     с.Орешене
 • 23.01.2020г.  от 13.00ч. до 14.00ч.     с.Румянцево
 • 23.01.2020г.  от 14.00ч. до 15.00ч.     с. Дъбен

Целта на изнесените приемни е да се постигне по-добър резултат в противодействието на конвенционалната престъпност и опазването на обществения ред в малките населени места. Те се организират независимо от служителите, които обслужват съответния район. На тези ежемесечни срещи на гражданите и представителите на местната власт се дава възможност да подават сигнали за нарушения по Закона за движение по пътищата, за нарушения на обществения ред, за извършени престъпления, проблеми свързани с пожарната безопасност както и за сигнали, налагащи предприемане на действия от други компетентни институции.

 

Изображения

 03 януари 2020 | 17:18