МВР

ОД Ловеч

 

31 януари 2020

График за срещи и прием на граждани от мобилен екип от служители на ОДМВР-Ловеч през месец февруари 2020 година

 

На територията на община Ловеч

 • 06.02.2020г. от 10.00ч. до 11.00ч.      с.Слатина
 • 06.02.2020г. от 11.00ч. до 12.00ч.      с.Горан
 • 06.02.2020г. от 13.00ч. до 14.00ч.      с.Йоглав
 • 06.02.2020г. от 14.00ч. до 15.00ч.      с. Александрово

 

 

На територията на община Троян:

 • 13.02.2020г. от 10.00ч. до 11.00ч.    с.Черни Осъм
 • 13.02.2020г. от 11.00ч. до 12.00ч.    с.Орешак
 • 13.02.2020г. от 13.00ч. до 14.00ч.    с.Добродан
 • 13.02.2020г. от 14.00ч. до 15.00ч.    с.Ломец

 

 

На територията на община Луковит и община Угърчин:

 • 20.02.2020г. от 10.00ч. до 11.00ч.    с.Ъглен
 • 20.02.2020г. от 11.00ч. до 12.00ч.    с.Бежаново
 • 20.02.2020г. от 13.00ч. до 14.00ч.    с.Катунец
 • 20.02.2020г. от 14.00ч. до 15.00ч.    с.Каленик

 

 

На територията на община Тетевен и община Ябланица:

 • 27.02.2020г.  от 10.00ч. до 11.00ч.     с.Златна Панега
 • 27.02.2020г.  от 11.00ч. до 12.00ч.     с.Голяма Брестница
 • 27.02.2020г.  от 13.00ч. до 14.00ч.     с.Гложене
 • 27.02.2020г.  от 14.00ч. до 15.00ч.     с.Градежница

Целта на изнесените приемни е да се постигне по-добър резултат в противодействието на конвенционалната престъпност и опазването на обществения ред в малките населени места. Те се организират независимо от служителите, които обслужват съответния район. На тези ежемесечни срещи на гражданите и представителите на местната власт се дава възможност да подават сигнали за нарушения по Закона за движение по пътищата, за нарушения на обществения ред, за извършени престъпления, проблеми свързани с пожарната безопасност както и за сигнали, налагащи предприемане на действия от други компетентни институции.

 

Изображения

 03 февруари 2020 | 17:20