МВР

ОД Ловеч

 

28 август 2020

График за срещи и прием на граждани от мобилен екип от служители на ОДМВР-Ловеч през месец септември 2020 година

 

На територията на община Ловеч

 • 03.09.2020г. от 10.00ч. до 11.00ч.      с.Владиня
 • 03.09.2020г. от 11.00ч. до 12.00ч.      с.Дренов
 • 03.09.2020г. от 13.00ч. до 14.00ч.      с.Дойренци
 • 03.09.2020г. от 14.00ч. до 15.00ч.      с.Деветаки

 

На територията на община Троян:

 • 10.09.2020г. от 10.00ч. до 11.00ч.    с.Врабево
 • 10.09.2020г. от 11.00ч. до 12.00ч.    с.Дебнево
 • 10.09.2020г. от 13.00ч. до 14.00ч.    с.Добродан
 • 10.09.2020г. от 14.00ч. до 15.00ч.    с.Ломец

 

На територията на община Ябланица и община Луковит:

 • 17.09.2020г. от 10.00ч. до 11.00ч.    с.Брестница
 • 17.09.2020г. от 11.00ч. до 12.00ч.    с.Златна Панега
 • 17.09.2020г. от 13.00ч. до 14.00ч.    с.Торос
 • 17.09.2020г. от 14.00ч. до 15.00ч.    с.Дерманци

 

На територията на община Угърчин и община Тетевен:

 • 24.09.2020г.  от 10.00ч. до 11.00ч.     с.Голец
 • 24.09.2020г.  от 11.00ч. до 12.00ч.     с.Микре
 • 24.09.2020г.  от 13.00ч. до 14.00ч.     с.Български извор
 • 24.09.2020г.  от 14.00ч. до 15.00ч.     с.Малка Желязна

Целта на изнесените приемни е да се постигне по-добър резултат в противодействието на конвенционалната престъпност и опазването на обществения ред в малките населени места. Те се организират независимо от служителите, които обслужват съответния район. На тези ежемесечни срещи на гражданите и представителите на местната власт се дава възможност да подават сигнали за нарушения по Закона за движение по пътищата, за нарушения на обществения ред, за извършени престъпления, проблеми свързани с пожарната безопасност както и за сигнали, налагащи предприемане на действия от други компетентни институции.

Изображения

 28 август 2020 | 16:58