МВР

ОД Ловеч

 

01 август 2020

График за срещи и прием на граждани от мобилен екип от служители на ОДМВР-Ловеч през месец август 2020 година

 

На територията на община Ловеч

 • 06.08.2020г. от 10.00ч. до 11.00ч.      с.Къкрина
 • 06.08.2020г. от 11.00ч. до 12.00ч.      с.Брестово
 • 06.08.2020г. от 13.00ч. до 14.00ч.      с.Баховица
 • 06.08.2020г. от 14.00ч. до 15.00ч.      с.Славяни

 

На територията на община Троян:

 • 13.08.2020г. от 10.00ч. до 11.00ч.    с.Дълбок дол
 • 13.08.2020г. от 11.00ч. до 12.00ч.    с.Борима
 • 13.08.2020г. от 13.00ч. до 14.00ч.    с.Старо село
 • 13.08.2020г. от 14.00ч. до 15.00ч.    с.Голяма желязна

 

На територията на община Тетевен и община Ябланица:

 • 27.08.2020г. от 10.00ч. до 11.00ч.    с.Голяма Бресницао
 • 27.08.2020г. от 11.00ч. до 12.00ч.    с.Орешене
 • 27.08.2020г. от 13.00ч. до 14.00ч.    с.Гложене
 • 27.08.2020г. от 14.00ч. до 15.00ч.    с.Градежница

 

На територията на община Угърчин и община Луковит:

 • 20.08.2020г.  от 10.00ч. до 11.00ч.     с.Орляне
 • 20.08.2020г.  от 11.00ч. до 12.00ч.     с.Драгана
 • 20.08.2020г.  от 13.00ч. до 14.00ч.     с.Бежаново
 • 20.08.2020г.  от 14.00ч. до 15.00ч.     с.Ъглен

Целта на изнесените приемни е да се постигне по-добър резултат в противодействието на конвенционалната престъпност и опазването на обществения ред в малките населени места. Те се организират независимо от служителите, които обслужват съответния район. На тези ежемесечни срещи на гражданите и представителите на местната власт се дава възможност да подават сигнали за нарушения по Закона за движение по пътищата, за нарушения на обществения ред, за извършени престъпления, проблеми свързани с пожарната безопасност както и за сигнали, налагащи предприемане на действия от други компетентни институции.

 

 

Изображения

 30 юли 2020 | 13:44