МВР

ОД Ловеч

 

15 септември 2020

„Бъдете здрави, успешни и отговорни“, пожела зам.-министър Стефан Балабанов на учениците от СУ „Тодор Кирков“ в Ловеч

Зам.-министър Балабанов взе участие в тържеството по откриване на новата учебна година в ловешкото училище.

От тази учебна година в СУ „Тодор Кирков“ е разкрита  професионална паралелка „Охранител“, специалност „Физическа охрана на обекти“ от професионално направление „Сигурност“. Паралелката, включваща 26 осмокласници ще функционира с подкрепата  на ОД МВР-Ловеч. Паралелно с предметите от общообразователната подготовка, децата от паралелката ще изучават предмети от отрасловата и специфична професионална подготовка като: правна регламентация на частната охранителна дейност, защита на класифицираната информация, професионална етика и комуникативни способности, защита на личните данни и други дисциплини, свързани със специфичната и разширената професионална насоченост. „Надеждата на всички ни е, че в края на обучителния процес учениците от тази паралелка ще имат готовност и ще са придобили необходимите умения и знания, за да се влеят в редиците на МВР“ заяви в изказването си пред ученици, родители и учители, зам.министър Балабанов.

За да пожелаят успех на осмокласниците от новата паралелка „Сигурност“  празника уважиха с присъствието си още Ваня Събчева-областен управител на област Ловеч, старши комисар Милен Маринов-директор на ОД МВР-Ловеч, гл. инспектор Златин Михайлов –началник РУ Ловеч, Венцислав Христов-зам.кмет на община Ловеч, г-жа Валя Славчева-ГДНП, Негово Високо Преосвещенство Ловчански митрополит Гавриил и др.

Училището  от години работи изключително успешно с МВР и в частност с ОД МВР-Ловеч по различни проекти, с цел превенция на учениците. От 2016 год. то е и първото училище в област Ловеч участник в Националната програмата „Детско полицейско управление“,  инициирана от  Министерството на вътрешните работи и реализирана от междуведомствена експертна работна група. Обучението се провежда в продължение на две години с началните и прогимназиалните класове и има няколко цели:  ранна превенция сред подрастващите, утвърждаване на ценностно отношение към законите в страната, създаване на навици за безопасно поведение, изграждане на гражданска позиция и повишаване на доверието в полицията. Два випуска от СУ „Тодор Кирков“ успешно завършиха обучението по програмата. А повече от тези деца са предпочели да продължат гимназиалното си обучение  в новата паралелка „Сигурност“.

Зам.-министър Балабанов лисна менче с вода за здраве и успехи преди учениците да престъпят за първи път в училищната сграда след половингодишна пауза, а мотото „Нека посрещнем предизвикателствата на новата учебна година смело и решително!“ обедини всички гости, родители и учители.

Изображения

 16 септември 2020 | 16:05