МВР

ОД Ловеч

 

Търгове с тайно наддаване - 2012 г.

24 окт 2011

 

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР –ГРАД ЛОВЕЧ
гр.Ловеч, ул.”Стефан Караджа” №2

    на основание чл.13,ал.5, чл.43 и чл.51 от ППЗДС във вр.чл.16, ал.2 и чл.19 от ЗДС
                            
                                                       О Б Я В Я В А:
  Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на  част от недвижим имот- публична държавна собственост – помещение 7.33 квадратни метра в сградата на  Пътна полиция-Ловеч, ул.”Кубрат”№2 за банков офис.Начална тръжна цена – 334,08 лв месечно с ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 60 лв. Депозитът се внася до 12 ч. на 31.10.2012 г по банкова сметка на ОД  МВР-Ловеч в ”УниКредит Булбанк” АД, клон Ловеч.
           Получаване на тръжни документи: всеки работен ден от 9 ч.до12ч. и от 14 ч. до 16 ч. от 19.10.2012 г. до 25.10.2012 г.от деловодството на  ОДМВР-Ловеч,
„Ст. Караджа”№2.Оглед на обекта: всеки работен ден от 9 ч.до12ч. и от 14 ч. до 16 ч. от 19.10.2012 г. до 25.10.2012 г
Подаване на документите за участие в търга: до 12 ч.на 31.10.2012 г. в деловодството на  ОДМВР-Ловеч.
 Търгът ще се проведе на 01.11.2012 г от 11.00 часа в салона на
ОД  МВР-Ловеч – гр.Ловеч, ул.”Ст. Караджа”№2.
 Допълнителни справки на тел.  068 668 590, 668 455.

 

 

 

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР –ГРАД ЛОВЕЧ
гр.Ловеч, ул.”Стефан Караджа” №2

    на основание чл.13,ал.5, чл.43 и чл.51 от ППЗДС във вр.чл.16, ал.2 и чл.19 от ЗДС
                             
                                                  О Б Я В Я В А:
  Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на  част от недвижим имот- публична държавна собственост, 3 квадратни метра в сградата на  Учебен център ОДМВР-Ловеч с. Рибарица, община Тетевен, ул.”Г. Бенковски” №9-ж, за поставяне на един автомат за топли напитки, един автомат за безалкохолни напитки и един автомат за десерти. Начална тръжна цена – 117,00 лв месечно без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 60.00 лв. Депозитът се внася до 16.00 ч. на 23.10.2012 г по банкова сметка на ОД  МВР-Ловеч в ”УниКредит Булбанк” АД, клон Ловеч.
           Получаване на тръжни документи: всеки ден от 9 ч. до 12 ч. и от 14ч. до 16 ч. от 15.10.2012 г. до 19.10.2012 г. от деловодството на  ОДМВР-Ловеч.
Оглед на обекта: всеки ден от 9ч.до 12 ч. и от 14ч.до16ч.от 15.10.2012 до 19.10.2012 г.
Подаване на документите за участие в търга:  до 16.00 ч. на 23.10.2012 г. в деловодството на  ОДМВР-Ловеч.
 Търгът ще се проведе на 25.10.2012 г от 11 часа в салона на
ОД  МВР-Ловеч – гр.Ловеч, ул.”Ст. Караджа”№2.
 Допълнителни справки на тел.  068 668 590, 668 455.

 

 

 

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР –ГРАД ЛОВЕЧ
гр.Ловеч, ул.”Стефан Караджа” №2

    на основание чл.13,ал.5 чл.43 и чл.51 от ППЗДС във вр.чл.16, ал.2 и чл.19 от ЗДС
                             
                                                  О Б Я В Я В А:
     
             Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на  част от недвижим имот - публична държавна собственост , представляващ 35 квадратни метра барче  в  сграда на Пътна полиция-Ловеч, находящо се на ул.”Кубрат”№2 .
  Начална тръжна цена – 175,00 лв месечно без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 60.00 лв. Депозитът се внася до 12.00 ч. на 23.10.2012 г по банкова сметка на ОД на МВР-Ловеч в ”УниКредит Булбанк” АД, клон Ловеч.
           Получаване на тръжни документи: всеки работен ден от 9 ч. до 12 ч. и от 14ч. до 16 ч.от 15.10.2012 г. до 23.10.2012 г. от деловодството на  ОДМВР-Ловеч.
Оглед на обекта: всеки работен ден от 9ч.до 12 ч. и от 14ч.до16ч.от 15.10.2012 до 19.10.2012 г.
Подаване на документите за участие в търга:  до 16.00 ч. на 23.10.2012 г. в деловодството на  ОДМВР-Ловеч.
 Търгът ще се проведе на 25.10.2012 година от 9.30 часа в салона на
ОД  МВР-Ловеч – гр.Ловеч, ул.”Ст. Караджа”№2.
 Допълнителни справки на тел. 068/668 590, 668 455.

 

 

 

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР –ГРАД ЛОВЕЧ
гр.Ловеч, ул.”Стефан Караджа” №2

    на основание чл.13,ал.5, чл.43 и чл.51 от ППЗДС във вр.чл.16, ал.2 и чл.19 от ЗДС
                            
                                                       О Б Я В Я В А:
  Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на  част от недвижим имот- публична държавна собственост – 3 квадратни метра в сградата на ретранслаторна станция „Връх  Васильов” за монтиране на комуникационни съоръжения, находяща се в землището на с. Борима, община Троян. Начална тръжна цена – 361,00 лв месечно с ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 60 лв. Депозитът се внася до 16 ч. на 23.10.2012 г по банкова сметка на ОД  МВР-Ловеч в ”УниКредит Булбанк” АД, клон Ловеч.
           Получаване на тръжни документи: всеки работен ден от 9 ч.до12ч. и от 14 ч. до 16 ч. от 15.10.2012 г. до 23.10.2012 г.от деловодството на  ОДМВР-Ловеч,
„Ст. Караджа”№2
Оглед на обекта:  на  17.10.2012 г. от  11 ч до 15 ч.
Подаване на документите за участие в търга: до 16 ч.на 23.10.2012 г. в деловодството на  ОДМВР-Ловеч.
 Търгът ще се проведе на 25.10.2012 г от 10.30 часа в салона на
ОД  МВР-Ловеч – гр.Ловеч, ул.”Ст. Караджа”№2.
 Допълнителни справки на тел.  068 668 590, 668 455.

 

 23 май 2017 | 16:40