МВР

ОД Ловеч

 

Търгове с тайно наддаване - 2013 г.

11 мар 2013

 

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР –ГРАД ЛОВЕЧ
гр.Ловеч, ул.”Стефан Караджа” №2

    на основание чл.13,ал.5, чл.43 и чл.51 от ППЗДС във вр.чл.16, ал.2 и чл.19 от ЗДС
                            
                                                       О Б Я В Я В А:
  Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на  част от недвижим имот- публична държавна собственост – помещение 11.80 квадратни метра в сградата на  ОДМВР-Ловеч, ул.” Ст. Караджа”  №2 за банков офис.Начална тръжна цена – 458 лв месечно без ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 60 лв. Депозитът се внася до 16 ч. на 15.05.2013 г по банкова сметка на ОД  МВР-Ловеч в ”УниКредит Булбанк” АД, клон Ловеч.
           Получаване на тръжни документи: всеки работен ден от 9 ч.до12ч. и от 14 ч. до 16 ч. от 07.05.2013 г. до 14.05.2013 г.от деловодството на  ОДМВР-Ловеч,
„Ст. Караджа”№2.Оглед на обекта: всеки работен ден от 9 ч.до12ч. и от 14 ч. до 16 ч. от 07.05.2013 г. до 14.05.2013 г
Подаване на документите за участие в търга: до 16 ч.на   15.05.2013 г. в деловодството на  ОДМВР-Ловеч.
 Търгът ще се проведе на 17.05.2013 г от 11.00 часа в салона на
ОД  МВР-Ловеч – гр.Ловеч, ул.”Ст. Караджа”№2.
 Допълнителни справки на тел.  068 668 590, 668 455.

 

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР –ГРАД ЛОВЕЧ
гр.Ловеч, ул.”Стефан Караджа” №2

    на основание чл.13,ал.5, чл.43 и чл.51 от ППЗДС във вр.чл.16, ал.2 и чл.19 от ЗДС
                            
                                                       О Б Я В Я В А:
  Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на  част от недвижим имот- публична държавна собственост, 1 кв.м в сградата на  РУП-Луковит,ул.”Момчилец”№16, за поставяне на  автомат за топли напитки.. Начална тръжна цена – 33,12 лв месечно с ДДС. Депозитът за участие в търга е в размер на 20.00 лв. Депозитът се внася до 12.00 ч. на 12.04.2013 г по банкова сметка на ОД  МВР-Ловеч в ”УниКредит Булбанк” АД, клон Ловеч.
           Получаване на тръжни документи: всеки ден от 9 ч. до 12 ч. и от 14ч. до 16 ч. от 01.04.2013 г. до 11.04.2013 г. от деловодството на  ОДМВР-Ловеч.
Оглед на обекта: всеки ден от 9ч.до 12 ч. и от 14ч.до16ч.от 02.04.2013 до 11.04.2013 г.
Подаване на документите за участие в търга:  до 16.00 ч. на 11.04.2013 г. в деловодството на  ОДМВР-Ловеч.
 Търгът ще се проведе на 15.04.2013 г от 11 часа в салона на
ОД  МВР-Ловеч – гр.Ловеч, ул.”Ст. Караджа”№2.
 Допълнителни справки на тел.  068 668 590, 668 455.

 23 май 2017 | 16:40