МВР

ОД Ловеч

 

Обява за търг с явно наддаване за продажба на употребявана автомобилна техника

29 сеп 2015

На основание заповед№ 8121з - 1148/ 17.09.2015г. на министъра на вътрешните работи ОД МВР-Ловеч организира търг с явно наддаване за продажба на употребявана извънщатна автомобилна техника.

Списъкът на техниката ще бъде изложен на видно място в Тилова база на ОДМВР ЛОВЕЧ, на адрес - гр. Ловеч, местност „Печковец” и в сградата на ОДМВР Ловеч на ул.”Стефан Караджа”№2

     Техниката включва :

     1. Мотоциклети ………………………………  3 броя
     2. Леки автомобили…………………….…….17 броя
     3. Лекотоварни автомобили ………………… 2 броя
     4. Товарни автомобили......................................3 броя
     5. Автомобилни рами.........................................2 броя

 

За оглед на техниката са определени дните от 20.10.2015г. до 22.10.2015г. от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.00 ч. в гр. Ловеч, местност „Печковец”, Тилова база ОДМВР.


Депозит за участие в търга - 10%  от тръжната цена за всяка вещ следва да се заплати  по следната банкова сметка на ОДМВР Ловеч: УниКредит Булбанк, IBAN BG33UNCR 966033852667 18, BIC UNCRSF до 16.00 ч. на 22.10.2015 г.
Предложените цени са с ДДС.
На не спечелилите търга участници депозитът се връща.

Търгът ще се проведе на 26.10.2015г.(понеделник) от 09.00 ч. в сградата  на ОДМВР Ловеч, ул.”Стефан Караджа”№2.
Резултатите ще бъдат обявени на 27.10.2015 г. в сградата на  ОДМВР Ловеч, ул. „Стефан Караджа”.№2.

  

За справки : тел.  068 668455   

 

Списък на МПС участващи в търга      

 23 май 2017 | 16:40