МВР

ОД Ловеч

 

Търг с явно наддаване за продажба на употребявана техника

25 апр 2016

ОДМВР - ЛОВЕЧ ОРГАНИЗИРА ТЪРГ  С  ЯВНО  НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА УПОТРЕБЯВАНА
ИЗВЪНЩАТНА  АВТОМОБИЛНА ТЕХНИКА

 

Списъкът на техниката ще бъде изложен на видно място в Тилова база на ОДМВР ЛОВЕЧ, на адрес - гр. Ловеч, местност „Печковец” и в сградата на ОДМВР Ловеч, ул.”Стефан Караджа”№2

    

 Техниката включва :

     1. Мотоциклети ………………………………  1 брой
     2. Леки автомобили…………………….……17 броя
     3. Лекотоварни автомобили …………..2 броя
     4. Товарни автомобили...................2 броя
     5. Автомобилни рами......................2 броя

За оглед на техниката са определени дните от 17.05.2016г. до 19.05.2016г. от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.00 ч. в гр. Ловеч, местност „Печковец”, Тилова база ОДМВР.


Депозит за участие в търга - 10% от тръжната цена за всяка вещ следва да се заплати  по следната банкова сметка на ОДМВР Ловеч: УниКредит Булбанк, IBAN BG33UNCR 966033852667 18, BIC UNCRSF до 16.00 ч. на  19.05.2016 г.


Предложените цени са с ДДС.


На не спечелилите търга участници депозитът се връща.

Търгът ще се проведе на 25.05.2016г.(сряда) от 09.00 ч. в сградата  на ОДМВР Ловеч, ул.”Стефан Караджа”№2.

Резултатите ще бъдат обявени на 26.05.2016 г. в сградата на  ОДМВР Ловеч, ул. „Стефан Караджа”.№2.

   За справки : тел.  068 668455 ,  0884 862 038  
      

 

Списък на участващите в търга МПС


 

 23 май 2017 | 16:40