МВР

ОД Ловеч

 

Публична покана относно доставка на регистрационни табели за нуждите на ОД МВР-Ловеч

17 ное 2015

1. Представяне                               -> 1.doc

2. Техническа спецификация           -> 2.doc

3. Ценова оферта                           -> 3.doc

4. Декларация по член 47               -> 4.doc

5. Проект на договор                      -> 5.doc

6. Писмо масово осведомяване        -> 6.doc

7. Публична покана                        -> PP.pdf

8. Протокол от разглеждане оферти  -> tabeli.pdf

9. Договор                                     -> dogovor.pdf

 23 май 2017 | 16:40