МВР

ОД Ловеч

 

Обществена поръчка №2 /20.03.2017год. за снабдяване с електрическа енергия на структурите на ОД МВР-Ловеч на територията на област Ловеч от ЧЕЗ Електро България-АД по регулирани цени

20 мар 2017

Обществена поръчка 02 / 20.03.2017г.

 23 май 2017 | 16:40