МВР

ОД Ловеч

 

Заповед относно определяне на участник, спечелил проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична държавна собственост, открит със заповед № 8121з - 305/22.03.2018 год.

19 юли 2018

Прикачени документи заповед № 8121з - 832/18.07.2018 год.   (pdf - 237,00KB) - 20 юли 2018 10:16

 20 юли 2018 | 10:16