МВР

ОД Ловеч

 

Административни услуги извършвани от РДПБЗН-ЛовечS lice kum horata

Правила за административно обслужване
Видове административни услуги РД ПБЗН-Ловеч- 2018г.
Харта МВР
Анкетна карта РД ПБЗН-Ловеч

Правила и ред за достъп до обществена информация

Предложения и сигнали

Работно време
Working hours
Банкови сметки РД ПБЗН-Ловеч

Искания бланки:

прил. 1 - ИСКАНЕ СЕРТИФИКАТ
прил. 2 - ИСКАНЕ СТАНОВИЩЕ инвест. проект 143 ЗУТ 
прил. 3- ИСКАНЕ СТАНОВИЩЕ въвеждане в експл.
прил. 4 - ИСКАНЕ СТАНОВИЩЕ чл. 33.ал. 1
прил. 5 - ИСКАНЕ РАЗР.ТЪРГОВЕЦ
прил. 6 - ИСКАНЕ - ПРОИЗШЕСТВИЕ
прил. 7 - ИСКАНЕ ДУБЛИКАТ


449 Issuance of site compliance certificate to fire safety requirements

987 Issuance of Statement for compliance of investment projects with the fire safety requirements

988 Issuance of permit for carrying out activities for ensuring fire safety of sites andor maintenance and service of fire safety tools, systems and equipment

1305 Issuance of Statement for compliance with the requirements of the fire safety rules and regulations in relation to permission for use of construction works

1528 Issuance of supporting documents for incidents and accidents and for providing information on the performed activities


1773 Issuance of a duplicate of the issued documents by FSCP authorities